Izvor: HGK

Euroherc osiguranje već 31. godinu uspješno posluje na dinamičnom osigurateljnom tržištu i svakodnevno brine o sigurnosti svojih osiguranika. Društvo je osnovano 1992. godine isključivo privatnim kapitalom fizičkih osoba. Tijekom tog razdoblja, Euroherc osiguranje postavilo je stabilne i čvrste temelje za uspješno poslovanje te izgradilo respektabilno i prepoznatljivo ime. Društvo nudi kvalitetne i inovativne proizvode za sigurnost i financijsku zaštitu klijenata.

Danas su dioničari Društva bivši i sadašnji direktori i članovi Uprave s više od 75 posto ukupnog broja dionica. Društvo uspješno posluje na tržištu osiguranja u Republici Hrvatskoj, a od 2017. i u Republici Austriji te od 2020. na području Talijanske Republike. Zapošljava 1.183 djelatnika. Poslovanje Društva odvija se preko podružnica - u vlastitim poslovnim zgradama - u Zagrebu i ostalim regionalnim centrima u Hrvatskoj i Austriji.

U 2022. godini Euroherc osiguranje je ostvarilo 212 milijuna eura prihoda što predstavlja povećanje od 5,7 posto u odnosu na prethodnu godinu i dobit prije oporezivanja od 21 milijun eura. U ukupnom prihodu, 204 milijuna eura odnosi se na premijski prihod što čini 12,12 posto ukupnog tržišta osiguranja u Republici Hrvatskoj, odnosno 15,63 poso tržišta neživotnih osiguranja i 26,01 posto tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti.

Na temelju ovih udjela Euroherc osiguranje na ukupnom tržištu i tržištu neživotnih osiguranja zauzima drugo mjesto. Na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti sa 628.323 police i zaračunatom bruto premijom od 111,47 milijuna eura, uz rast od 6 posto, također zauzima drugo mjesto. Jasna strategija usmjerena na inovativan i održiv rast Društvu je omogućila da kontinuirano podiže razinu konkurentnosti i kvalitete, vodeći računa o potrebama i željama svojih osiguranika. Euroherc svakom osiguraniku pristupa individualno te mu na jednom mjestu, stručno i učinkovito, nudi prepoznatljivu i odgovarajuću osigurateljnu zaštitu.