Ulica grada Vukovara 282
10000 Zagreb
Tel.: 01 / 6004 601
E-mail: euroherc@euroherc.hr
www.euroherc.hr

 

Od samog osnutka, osnovna je filozofija društva prilagoditi se tržištu na kojem posluje i biti bolji od konkurencije, uvoditi inovacije kako bi svojim osiguranicima ponudilo što kvalitetnije osigurateljno pokriće i financijsku zaštitu. Euroherc ima više od 1 200 djelatnika. 

U 2018. godini društvo je ostvarilo 1,16 milijardi kuna prihoda, uz dobit prije oporezivanja u iznosu od 142 milijuna kuna. Ostvareno je ukupno 1,12 mlrd. kuna premijskog prihoda, uz tržišni udio u segmentu neživotnih osiguranja od 16,65% posto. Ovaj priznati specijalist za osiguranje motornih vozila lider je u osiguranju od autoodgovornosti, sa širokim spektrom osigurateljnih proizvoda. 

Euroherc, kao inovator i predvodnik trendova, uz visoko postavljene profesionalne standarde i kvalitetnu ponudu proizvoda i usluga, pred sebe stalno postavlja nove izazove i otvara nove perspektive. Tako je u travnju 2017. godine utemeljio Podružnicu Austrija, otvorivši reprezentativnu poslovnu zgradu u strogom središtu Beča. Ubrzo je uslijedilo i osnivanje glavnih zastupstava u Grazu, Linzu, Klagenfurtu i Salzburgu, što je označilo prvu fazu investicija na zapadnim tržištima. 

Izvor: HGK