Objavljeno: 08. 05. 2020. , Ažurirano: 08. 05. 2020.

Europska agencija za nadzor vrijednosnica i financijskih tržišta ESMA objavila je upozorenje i podsjetnik investicijskim društvima na pravila poslovnog ponašanja te upozorila klijente u maloprodaji (retail) na rizike povezane s ulaganjima na tržištu kapitala u nestabilnim okolnostima uzorkovanim pandemijom bolesti COVID-19.

ESMA upozorava i podsjeća investicijska društva kao i retail klijente na pravila poslovnog ponašanja kojih se investicijska društva moraju pridržavati kada pružaju investicijske usluge klijentima, posebno u vezi s procjenom primjerenosti/prikladnosti, pružanjem svih potrebnih informacija i upravljanjem proizvodima.

Agencija je upozorenja objavila zato što je nekoliko nadležnih tijela primijetilo pojačanu aktivnost retail klijenata i otvaranje novih klijentskih računa na tržištu u razdoblju kada se tržišta kapitala suočavaju s iznimno visokom volatilnošću te povećanim tržišnim, kreditnim i rizicima povezanima s likvidnošću.

U takvim okolnostima investicijska društva trebaju pružati investicijske usluge s još većom odgovornošću, posebno imajući u vidu da se na tržišta uključuje mnogo novih ulagatelja ili onih koji imaju ograničeno iskustvo i/ili znanje o ulaganjima.

ESMA i nacionalna nadzorna tijela će i u ovim izvanrednim situacijama pratiti i nadzirati poslovno ponašanje investicijskih društava i njihovu usklađenost s pravilima poslovnog ponašanja.

Informacije o ovoj objavi nalaze se na internetskoj stranici agencije ESMA te internetskim stranicama hrvatskog regulatora Hanfe.