Objavljeno: 17. 03. 2020. , Ažurirano: 18. 03. 2020.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 16. ožujka vijest o uvođenju privremene obveze kojom se od tržišnih sudionika zahtijeva da nacionalnim nadzornim tijelima dostavljaju informacije o neto kratkim pozicijama u dionicama kojima se trguje na EU uređenim tržištima ako one dosegnu ili prijeđu prag od 0,1 posto izdanog kapitala izdavatelja.

ESMA je u suradnji s nacionalnim nadzornim tijelima (NCA) donijela Odluku o snižavanju praga na temelju kojeg započinje obveza obavještavanja o neto kratkim pozicijama i koja stupa na snagu s krajem trgovinskog dana 16. ožujka 2020. Obveza se odnosi na sve fizičke i pravne osobe, neovisno o državi prebivališta.

Ta se mjera smatra mjerom predostrožnosti koja je, s obzirom na izvanredne tržišne okolnosti povezane s bolesti COVID-19, nužna kako bi nacionalna nadzorna tijela mogla adekvatno pratiti razvoj tržišnih događanja te procijeniti kako zauzimanje neto kratkih pozicija utječe na tržište. Primjena ove mjere omogućuje eventualno uvođenje strožih mjera ako one budu potrebne kako bi se osiguralo uredno funkcioniranje EU tržišta, financijska stabilnost te zaštita ulagatelja. ESMA smatra ovu mjeru primjerenom i proporcionalnom u odnosu na trenutnu razinu ozbiljnosti stanja na EU financijskim tržištima.

Ta se mjera ne odnosi na dionice kojima je glavno uređeno tržište na kojem se trguje tom dionicom u trećoj državi. Mjera se također ne odnosi na aktivnosti kojima je cilj stabilizacija tržišta te održavanje tržišta (eng. market making).

ESMA, u koordinaciji s nacionalnim nadzornim tijelima, nastavlja pratiti kretanja na financijskim tržištima kao rezultat COVID-19 situacije i spremna je iskoristiti svoje ovlasti kako bi osigurala uredno funkcioniranje tržišta, financijsku stabilnost i zaštitu ulagatelja.

Poveznica HANFA