Objavljeno: 13. 03. 2020. , Ažurirano: 16. 03. 2020.

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA), zajedno s nacionalnim nadležnim tijelima (NCA), pomno prati situaciju s obzirom na kontinuirani utjecaj izbijanja bolesti COVID-19 na financijska tržišta u Europskoj uniji (EU). Nakon rasprave Odbora nadzornika na kojoj se ispitivala tržišna situacija i mjere u kriznim situacijama koje poduzimaju subjekti nadzora, ESMA sudionicima na financijskom tržištu daje sljedeće preporuke:

  • Planiranje kontinuiteta poslovanja - svi sudionici na financijskom tržištu, uključujući infrastrukturu, trebali bi biti spremni primijeniti svoje planove za postupanje u kriznim situacijama, uključujući primjenu mjera kontinuiteta poslovanja, kako bi se osigurao kontinuitet poslovanja u skladu s regulatornim obvezama;
  • Tržišne objave - izdavatelji bi trebali što prije otkriti sve relevantne značajne informacije koje se tiču utjecaja bolesti COVID-19 na njihove temeljne čimbenike, izglede ili financijsku situaciju u skladu sa svojim obvezama transparentnosti iz Uredbe o zlouporabi tržišta;
  •  Financijsko izvještavanje - izdavatelji bi trebali osigurati transparentnost u pogledu stvarnih i potencijalnih učinaka bolesti COVID-19, u mjeri u kojoj je to moguće i na temelju kvalitativne i kvantitativne procjene svojih poslovnih aktivnosti, financijske situacije i ekonomskog učinka u svojim godišnjim financijskim izvješćima za 2019. godinu ako ih još nisu okončali, ili u suprotnom u svojim privremenim objavama financijskih izvještaja; i
  • Upravljanje fondovima – upravitelji imovinom trebali bi nastaviti primjenjivati zahtjeve za upravljanje rizicima i reagirati u skladu s istima.

ESMA, u koordinaciji s NCA-ovima, nastavlja pratiti kretanja na financijskim tržištima kao rezultat COVID-19 situacije i spremna je iskoristiti svoje ovlasti kako bi osigurala uredno funkcioniranje tržišta, financijsku stabilnost i zaštitu ulagatelja.

Poveznica na objavu ESMA-e

Poveznica na objavu HANFE

Povezanica na objavu od ZSE