Erasmus+ projekt Cap4App


Objavljeno: 01. 10. 2016. , Ažurirano: 16. 09. 2020.


Projekt: Jačanje kapaciteta Hrvatske gospodarske komore za pomoć malim i srednjim poduzećima aktivnim u području naukovanja i jačanje partnerstva s tijelima nadležnima za strukovno obrazovanje.

Hrvatska gospodarska komora je u listopadu 2016. godine započela s provedbom projekta Cap4App, sufinanciranog sredstvima programa Europske unije Erasmus+.

Akronim projekta: Cap4App
Nositelj projekta: Hrvatska gospodarska komora
Ukupna vrijednost projekta: 530.537,00 €
Potprogram: ERASMUS + KA3 – Podrška reformi politika
Planirano trajanje: 24 mjeseca

Cilj projekta je ojačati organizacijske kapacitete HGK i partnerskih institucija u suočavanju s izazovima reforme srednjega strukovnog obrazovanja i, u konačnici, pružiti potporu malim i srednjim poduzećima koji već sudjeluju u programu naukovanja ili se tek namjeravaju uključiti.

Projekt će imati učinak na intenziviranje suradnje između ključnih dionika u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te će osnažiti njihov utjecaj na politike strukovnog obrazovanja i osposobljavanja.
Pridonijet će boljem  razumijevanju učenja temeljenog na radu u poduzećima te razvoju modela za njihovu kvalitetniju provedbu.

Suradnjom s austrijskom komorom i upoznavanjem s primjerima dobre prakse, projektni partneri će usvojiti iskustva i znanja koja će moći primijeniti u hrvatskom kontekstu. Cilj je sagledati prepreke na koje MSP-ovi nailaze pri primanju učenika na praktičnu nastavu/naukovanje i osposobiti savjetnike za rad s poduzećima i školama. Uzimajući u obzir postojeći nacionalni zakonodavni okvir, razvit će se metode i kriteriji za odabir MSP-ova zainteresiranih za primanje učenika, program osposobljavanja mentora u poduzećima koji odgovara njihovim mogućnostima te će ih se motivirati na to da prihvate naučnike. Kroz promotivne aktivnosti radit će se na podizanju svijesti o dobrobitima i važnosti ovakvog modela učenja među MSP-ovima, ali i javnosti općenito.

Više informacija o projektu, projektnim aktivnostima i ishodima dostupno je na web stranici projekta: dualnoobrazovanje.hr