Objavljeno: 17. 09. 2018. , Ažurirano: 12. 08. 2021.


Potrošači u Europskoj uniji sve su osvješteniji kad je u pitanju zdravlje i zaštita okoliša te sve češće biraju proizvode i usluge visoke kvalitete koji zadovoljavaju visoke standarde zaštite okoliša. Također, sve je više proizvoda i usluga koji se deklariraju kao „zeleni“, stoga je potrošačima teško odabrati onaj proizvod ili uslugu kojemu mogu vjerovati.

Svrha je eko-oznaka riješiti nedoumicu prepoznavanja onih proizvoda koji su stvarno „zeleni“ budući da je njezin primarni cilj pružiti potrošačima informaciju kako određeni proizvod udovoljava visokim standardima zaštite okoliša, odnosno informaciju da proizvođač navedenog proizvoda pri proizvodnji takvog proizvoda poštuje visoke standarde zaštite okoliša koji su iznad propisanih zakonodavnim okvirom. Neke su oznake samodeklarativne, neke primjenjive na određenu skupinu proizvoda, a neke razmatraju samo pojedini utjecaj na okoliš.

EU Ecolabel pripada u skupinu eko-oznaka koja je dobrovoljna, obuhvaća različita okolišna mjerila u životnom ciklusu proizvoda ili usluge i što je najvažnije, ima neovisan sustav kvalificirane procjene/verifikacije od treće strane. Da bi proizvod ili usluga mogli nositi oznaku EU Ecolabel, moraju zadovoljiti strogi skup mjerila. Mjerila se temelje na stručnim i znanstvenim parametrima pritiska proizvoda/usluga na okoliš tijekom životnog ciklusa (od prikupljanja i obrade sirovina, preko proizvodnje, pakiranja, prijevoza, davanja usluge, uporabe i dokad postane otpad). Mjerila su specifična za konkretnu skupinu proizvoda odnosno usluga i usmjerena su na onaj dio pritiska na okoliš koji je najvažniji i na koji se može utjecati.

EU Ecolabel stoga predstavlja pouzdanu oznaku Europske komisije i tijela državnih vlasti u državama članicama EU, uključujući i Island, Norvešku, Švicarsku i Tursku. U primjeni je od 1992. godine te prema podacima Europske komisije iz ožujka 2021. godine, na europskom tržištu postoji više od 78.000 proizvoda i usluga koje nose znak EU Ecolabel.

Dobivanjem oznake EU Ecolabel proizvođači i pružatelji usluga podižu svoju konkurentnost u zemlji i inozemstvu, a posebice na europskom tržištu, otvaraju im se nova tržišta te olakšava sudjelovanje u postupcima zelene javne nabave i u zemlji i u inozemstvu.