U okviru suradnje s Innovation Norway, Hrvatska gospodarska komora aktivno sudjeluje u različitim aspektima i fazama razvoja i provedbe programa dodjele bespovratnih sredstava. HGK će igrati ključnu ulogu u dosegu i mobilizaciji hrvatskih poduzeća te kroz proaktivan pristup informirati svoje članice o mogućnostima financiranja u okviru Programa, uključujući informacije o mogućnostima kreiranja bilateralnih partnerstava.
Na temeljima suradnje HGK će nadograditi kapacitete djelatnika  u području razvoja i provedbe Programa kao i u područjima razvoja poslovanja kroz organizaciju bilateralnih radionica i edukacija.

Sukladno navedenom, Hrvatska gospodarska komora će:

- surađivati s Innovation Norway na promociji programa u Hrvatskoj s ciljem mobilizacije sudionika na relevantne događaje za povezivanje i umrežavanje u Hrvatskoj i Norveškoj;
- pružati informacije potencijalnim prijaviteljima;
- sudjelovati u pripremi Poziva za dostavu projektnih prijedloga;
- sudjelovati u odabranim kontrolama odobrenih projekata:
              - tijekom faze procjene i ugovaranja;
              - tijekom faze praćenja;
- sudjelovati prilikom procjene projektnih prijedloga;
- savjetovati i pomagati Innovation Norway u aktivnostima s ciljem razvoja bilateralnih odnosa;
- sudjelovati u aktivnostima izgradnje kapaciteta za razmjenu iskustava u upravljanju fondovima.

Opći cilj ovog bilateralnog partnerstva je poboljšanje znanja o poslovnim prilikama i poslovnoj kulturi, kako na Programskoj, tako i na razini projekata, u Hrvatskoj i Norveškoj.