Financijski mehanizmi europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveške darovnice pridonose smanjenju društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te istovremeno jačaju bilateralnu suradnju između država darovateljica (Island, Lihtenštajn i Norveška) i država korisnica.

Temelj za uspostavu navedenih financijskih mehanizama je Sporazum o Europskom gospodarskom prostoru iz 1994. godine koji je Islandu, Lihtenštajnu i Norveškoj omogućio sudjelovanje na zajedničkom europskom tržištu. Sporazumom je utvrđen zajednički cilj - smanjenje društvenih i gospodarskih nejednakosti u Europi te jačanje suradnje među europskim državama.

Kroz financijske mehanizme Europskog gospodarskog prostora (EGP) i Norveške darovnice, države darovateljice (Island, Lihtenštajn i Norveška) blisko surađuju s 15 država članica EU središnje i južne Europe te baltičkim državama (države korisnice) kako bi pomogle smanjiti društvene i ekonomske razlike ali i ojačati bilateralne odnose. Prioritetni sektori i programska područja financirana u razdoblju od 2014. do 2021. odražavaju prioritete koji su određeni u strategiji “Europa 2020” kao i 11 tematskih područja određenih EU kohezijskom politikom.

Financijski mehanizmi u Republici Hrvatskoj

Republika Hrvatska je ulaskom u Europsku uniju dobila mogućnost pristupanja Europskom gospodarskom prostoru (EGP) te joj je u travnju 2014. godine, potpisivanjem Sporazuma o sudjelovanju u EGP-u omogućeno korištenje sredstava iz financijskih mehanizama EGP i Norveške darovnice 2009. – 2014. u iznosu od 9,6 milijuna eura.

U okviru navedenog programskog razdoblja, 2016. godine u Republici Hrvatskoj potpisano je 12 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava namijenjenih jačanju bilateralnih odnosa među kojima je bila i izrada studije izvodljivosti Poslovni razvoj u Hrvatskoj, za definiranje područja mogućeg unaprjeđenja bilateralne poslovne suradnje. Nositelj projekta je bila norveška državna agencija Innovation Norway, a Hrvatska gospodarska komora je bila partner u navedenoj projektnoj aktivnosti.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, koje je Nacionalna središnja točka, je 3. srpnja 2018. godine, potpisala sporazume o razumijevanju sa državama darovateljicama - Islandom, Lihtenštajnom i Norveškom, u okviru Financijskog mehanizma europskog gospodarskog prostora (EGP) i  Norveške darovnice.

Programi su osmišljeni za jačanje suradnje između Norveške i Hrvatske te kao pomoć Hrvatskoj u prevladavanju važnih društvenih i ekonomskih izazova.

Za razdoblje od 2014. do 2021. godine države darovateljice odvojile su ukupno 2,8 milijardi eura za 15 europskih zemalja: 1,5 milijardi eura u okviru EGP financijskog mehanizma i 1,3 milijardi eura u okviru Norveške darovnice. Republika Hrvatska će primiti 103,4 milijuna eura u sektoru poduzetništva, energetike, civilnog društva,  pravosuđa i socijalnog dijaloga, lokalnog razvoja i smanjenja siromaštva.

Više o financijskim mehanizmima na hrvatskom jeziku