Vrijeme održavanja: 12.02.2020.

Objavljeno: 06. 02. 2020. , Ažurirano: 07. 02. 2020.

Ministarstvo poljoprivrede u suradnji s HGK – ŽK Sisak organizira besplatnu edukativnu radionicu o Mjeri 10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2020 u srijedu, 12. veljače, u 9 sati u ŽK Sisak, na adresi Kranjčevićeva 16.

Radionica je namijenjena poljoprivrednim gospodarstvima koja su korisnici potpora iz Mjere 10 Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014. – 2020. Potpora za IAKS (Integrirani administrativni kontrolni sustav) mjeru ruralnog razvoja dodjeljuje se korisnicima koji pridonose ublažavanju nepovoljnog učinka poljoprivrede na okoliš te potiču bioraznolikost i očuvanje genetskih resursa važnih za poljoprivredu. 

Za ostvarivanje potpore za Mjeru 10 korisnik treba biti upisan u Upisnik poljoprivrednika, a poljoprivredno zemljište na kojem se obavlja poljoprivredna aktivnost mora biti registrirano u sustavu ARKOD. Stoka mora biti upisana u Jedinstveni registar domaćih životinja (JRDŽ) i ostale propisane upisnike (Središnji popis matičnih grla, Središnji registar kopitara, Središnji popis matičnih jata i matični popis ovlaštenih organizacija za uzgoj uzgojno valjanih kopitara) te propisno označena.