Vrijeme održavanja: 17.04.2019.

Sektor za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo HGK, u suradnji sa Ministarstvom poljoprivrede RH, u Županijskoj komori Rijeka organizira edukaciju Primjena zakonodavstva vezano za navođenje zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane koja će se održati u srijedu, 17. travnja, u ŽK Rijeka, na adresi Bulevar oslobođenja 23, u 11 sati.

U svibnju 2018. godine objavljena je Provedbena uredba Komisije (EU) 2018/775 o utvrđivanju pravila za primjenu članka 26. stavka 3. Uredbe (EU) br. 1169/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o informiranju potrošača o hrani glede pravila o navođenju zemlje podrijetla ili mjesta podrijetla glavnog sastojka hrane, a možete je pronaći na ovoj poveznici.

Zbog učestalih pitanja subjekata koji posluju s hranom o primjeni Provedbene uredbe Komisije (EU) 2018/775 i novih zahtjeva koji se javljaju zbog primjene Uredbe, HGK u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede za subjekte u poslovanju s hranom i sve zainteresirane organizira edukacije o primjeni Provedbene uredbe.

Predavač: Sanja Kolarić Kravar načelnica Sektora za hranu, Uprave kvalitete hrane i fitosanitarne politike Ministarstva poljoprivrede RH.

Na edukaciju se možete prijaviti online obrascem u nastavku najkasnije do 16. travnja u 16 sati.

Edukacija je besplatna, a planira se održavanje edukacije i u Splitu.