Edukacija službenika za zaštitu osobnih podataka, 2. prosinca


Objavljeno: 26. 11. 2020. , Ažurirano: 01. 12. 2020.


Agencija za zaštitu osobnih podataka u okviru podizanja svijesti o važnosti zaštitu osobnih podataka, koju je pokrenula u suradnji sa Hrvatskom gospodarskom komorom, započinje  dugo najavljivanu kampanju sustavnog educiranja službenika za zaštitu osobnih podataka u realnom sektoru.

Uzimajući u obzir bitnu ulogu i brojne zadaće koje službenicima nameće Opća uredba o zaštiti podataka, prepoznata je potreba za provođenjem ciljanih edukacija iz područja zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti koja uključuje specijalizirana znanja i vještine iz prava i prakse zaštite osobnih podataka i informacijske sigurnosti.

Kampanja jačanja kapaciteta službenika za zaštitu podataka započet će s besplatnom ONLINE edukacijom koja će se održati 2. prosinca 2020. 

Sudjelovanje na edukaciji je besplatno, broj polaznika je ograničen na 400, a prijava je obavezna obrascem u nastavku teksta, najkasnije do utorka, 1. prosinca, u 14 sati. Kad se prijavljujete, u prijavnoj formi postavite pitanje kako bi se predavači mogli bolje pripremiti da vam odgovore. Nakon što se prijavite, pravovremeno ćemo vam poslati podatke za povezivanje na edukaciju.

Molimo vas da nam javite ako odustanete od sudjelovanja na edukaciji nakon što ste se već prijavili kako bismo oslobodili prostor za one koji žele sudjelovati, a ne uspiju se prijaviti.

Ova kampanja predstavlja jedan kontinuirani proces stjecanja znanja o zaštiti osobnih podataka te će se većim djelom bazirati na praktičnim primjerima iz prakse Agencije za zaštitu osobnih podataka kao i stručnim rješenjima.

Program

Vrijeme Aktivnost
02.12.2020
10:00 - 10:10 Predstavljanje i najava kampanje
10:10 - 10:45 Prikaz Opće uredbe o zaštiti podataka
10:45 - 11:15 Radno mjesto službenika za zaštitu osobnih podataka
11:15 - 11:30 Uloga i odgovornost voditelja i izvršitelja obrade
11:30 - 12:00 Pauza
12:00 - 12:20 Prava ispitanika i rješavanje povreda
12:20 - 12:50 Interni akti
12:50 - 13:30 Procjena rizika i provođenje procjene učinka na zaštitu podataka
13:30 - 14:00 Suradnja s nadzornim tijelom