Izvor: HGK

Edukacija – Predstavljanje EU Direktive o autorskom pravu na jedinstvenome digitalnom tržištu


Objavljeno: 07. 05. 2019. , Ažurirano: 09. 05. 2019.


Pozivamo na predstavljanje EU Direktive o autorskom pravu na jedinstvenome digitalnom tržištu u četvrtak, 16. svibnja, u 13 sati u Vijećnici HGK na adresi Rooseveltov trg 2 u Zagrebu. Govorit će se ponajprije o primjeni direktive te o obvezama pravnih i fizičkih osoba.

Edukacija je namijenjena svima koji u svojem poslovanju na internetu koriste tuđa autorska djela te onima koji na internetu nastoje komercijalizirati svoj stvaralački kreativni rad. Budući da je riječ o složenome pravnom uređenju, punom posebnosti u odnosu na pojedinačne oblike korištenja, potrebno se upoznati s pravnim uređenjem koje donosi EU Direktiva kako bi se na najbolji i najprimjereniji način komercijalizirale kreativne i intelektualne tvorevine, posebno u području glazbe, filma, medija i novinskog izdavaštva.

Obrazložit će se sadržaj i utjecaj Direktive o autorskom pravu na jedinstvenome digitalnom tržištu Europske unije. U dvogodišnjem roku potrebno je pripremiti implementaciju Direktive u nacionalne propise o autorskom pravu te primjenu njenih načela u poslovanju na internetu prilagoditi na poslovne modele korištenja zaštićenoga kulturnog, kreativnog i medijskog sadržaja.

Direktivu će  predstaviti Romana Matanovac Vučković s Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, voditeljica sveučilišnoga poslijediplomskog interdisciplinarnog specijalističkog studija Intelektualno vlasništvo. Bila je i zamjenica ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo, predsjednica Vijeća stručnjaka za naknade u području autorskog i srodnih prava te Žalbenih vijeća u području industrijskog vlasništva. Aktivna je na Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, a kao međunarodnu stručnjakinju angažirala ju je Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo te Europska patentna organizacija. Objavila je 50 znanstvenih radova i dvadesetak stručnih te jednu knjigu, a izlagala je i na stotinjak domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih konferencija.