Vrijeme održavanja: 20.09.2016.

Predavači su predstavnici Centra za mirenje HGK i Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK

Objavljeno: 13. 09. 2016. , Ažurirano: 15. 09. 2016.

Županijska komora Pula organizira edukaciju o rješavanju poslovnih sporova mirenjem i aribitražom, u utorak, 20. rujna, u 11 sati u ŽK Pula.

U Vašem poslovanju susrećete se sa poslovnim sporovima i želite ih učinkovito riješiti? Mirenje i arbitraža predstavljaju učinkovitu alternativu sudskom rješavanju sporova.

Centar za mirenje pri HGK pruža usluge organizacije mirnog rješavanja poslovnih sporova u kojima jedan ili više izmiritelja, na nezavisan i nepristan način pomažu strankama da postignu nagodbu u brzom, jeftinom i tajnom postupku.
Na temelju Pravilnika o arbitraži, Stalno arbitražno sudište pri HGK rješava trgovačke sporove poduzetnika u roku od 3 do 6 mjeseci. Time je omogućeno učinkovito izvansudsko rješavanje domaćih i međunarodnih poslovnih sporova.

O praktičnim aspektima rješavanja sporova arbitražom i mirenjem upoznat će Vas:

  • Mirjana Košec, tajnik Centra za mirenje pri HGK
  • Prof. dr. sc. Mihajlo Dika, predsjednik Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK
  • Andreja Čavlina, tajnik Stalnog arbitražnog sudišta pri HGK

Edukacija će trajati 90 minuata, a nakon završetka izlaganja predviđeno je vrijeme za raspravu i konzultacije. 

Interes za sudjelovanje potvrđuje se dostavljanjem kontakta na e-mail: kvitasovic@hgk.hr