Vrijeme održavanja: 04.02.2020.

Objavljeno: 21. 01. 2020. , Ažurirano: 21. 01. 2020.

Pozivamo vas na besplatnu edukaciju iz područja elektroničkog potpisa koja će se održati u utorak, 4. veljače, od 12 do 14:30 sati, u HGK – Županijskoj komori Osijek, na adresi Europske avenije 13. Edukaciju će održati stručnjaci iz područja pružanja usluga povjerenja Financijske agencije.

Edukacija je namijenjena svim zainteresiranim subjektima koji imaju tedenciju uvođenja elektroničkog potpisa u svoje procese ili zaprimaju elektronički potpisanu dokumentaciju te imaju potrebu provjere potpisa. 

Radi se o novoj usluzi Fine koja podrazumijeva mogućnost validacije elektronički potpisanog dokumenta nekim od certifikata koji su izdani od kvalificiranih pružatelja usluga povjerenja unutar EU koji se nalaze na Europskoj trusted listi.

Servis omogućuje međusobno prihvaćanje i razmjenu e-potpisa i e-pečata u RH ali još važnije, unutar EU, te korištenje prije svega kvalificiranih e-potpisa i e-pečata.

Ovu je uslugu Fina razvila u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta, u sklopu projekta eS&S – eSeal & Signature Validation Service Croatia temeljem natječaja CEF Telecom (eIdentification and eSignature). Cilj je projekta da korištenjem posebne digitalne infrastrukture za elektronički potpis, javnim i privatnim subjektima omogućimo validaciju e-potpisa i e-pečata u skladu s eIDAS Regulativom.

Edukacija je usmjerena na cjelokupan proces primjene i provjere elektroničkog potpisa na elektronički potpisanim dokumentima. Tijekom edukacije sudionici će biti upoznati sa svakim bitnim segmentom navedenog područja. Polaznici će biti upoznati s digitalnim certifikatima koji su potrebni za izradu pravno valjanog elektroničkog potpisa, formatima elektroničkog potpisa, vremenskim žigom te načinima validacije elektronički potpisanog dokumenta. Sudionici će imati prilike postaviti konkretne upite vezane uz područje elektroničkog potpisa te diskutirati o vlastitim potrebama i mogućnostima primjene e-poslovanja.  Fokus će biti na novoj usluzi koju će Fina omogućiti javnosti.

Za sudjelovanje na edukaciji potrebno je prijaviti se online prijavom u nastavku ovog teksta najkasnije do ponedjeljka 3. veljače u 15 sati.