DUO PACK – Praktičan pristup stvarnom znanju

DUO PACK

Županijska komora Bjelovar je uz vodećeg partnera Županijsku komoru Varaždin započela 1. kolovoza provedbu projekta DUO PACK, čije je financiranje odobreno u sklopu prvog natječaja Interreg V-A Programa Mađarska – Hrvatska 2014. – 2020. Uz Županijske komore Bjelovar i Varaždin, partneri su projekta dvije regionalne komore iz Mađarske – Trgovinska i industrijska komora županije Zala i Trgovinska i industrijska komora županije Somogy. Projekt traje 16 mjeseci, s proračunom od 100.113,00 eura.

ŽK Varaždin i ŽK Bjelovar prenose mađarska iskustva u dualnom obrazovanju

Konferencija Praktičan pristup stvarnom znanju koja je službeno označila početak EU projekta DUO PACK održala se 12. rujna u Kaposváru (Mađarska).

Osnova za prijavu projekta postojeći je sustav hrvatskoga strukovnog obrazovanja s teorijom i praksom koja se dijelom provodi u školama, obrtima i poduzećima i koja, uz pozitivne iznimke, ne zadovoljava sadašnje potrebe tržišta rada i ne izlazi u susret mladima, naročito u dijelu Hrvatske koji je izrazito proizvodno orijentiran. U Mađarskoj gospodarske komore imaju ključnu ulogu u provedbi dualnog sustava obrazovanja te učenicima osiguravaju kvalitetna mjesta za naukovanje u mađarskim poduzećima. 

Budući da hrvatski obrazovni sustav ne uključuje komore u sustav dualnog obrazovanja, ovim se projektom žele objema hrvatskim županijama prenijeti mađarska iskustva i predstaviti programi rada i izobrazbe odabranih profesija te pokušati prenijeti takva iskustva u komore u pograničnom području. Razmjena već provjereno dobre prakse postavit će osnovu za sagledavanje, budući razvoj i uvođenje novih načina rada u školama, a Komori dati mogućnost za jasno pozicioniranje, posredovanje i bolje korištenje potencijala među sudionicima dualnog obrazovanja.

Opći je cilj projekta bolje iskoristiti potencijal za učenje, temeljeno na radu u prekograničnom području, dok je poseban cilj podići svijest sudionika o važnosti stjecanja stručnih kompetencija i fleksibilnost učenja na radu te njihovo usklađivanje s potrebama gospodarstva.

U nadolazećim aktivnostima predstavnici komora, nastavno osoblje i donositelji odluka u području obrazovanja sudjelovat će na brojnim stručnim događajima – sajmovima poslova, okruglim stolovima, studijskim putovanjima i konferencijama, uz sudjelovanje mađarskih i hrvatskih stručnjaka iz područja srednjega strukovnog obrazovanja te će zajednički pridonijeti izradi finalne studije kao kompilacije prijedloga i pozitivnih mišljenja s preporukama za što bolju iskoristivosti potencijala za učenje, temeljeno na radu u prekograničnom području.

Kontakti

  • Ivana Karadža Stručni suradnik Tel: +385 43 274 069 Email: ikaradza@hgk.hr
  • Martina Posavac Ćurić Direktorica Tel: +385 43 274 065 Email: mposavac@hgk.hr
  • Miljenko Juratovac Viši stručni referent Tel: +385 43 274 063 Email: mjuratovac@hgk.hr