Prije svega nisam političar nego korisnik Komore. Naše Udruženje, Udruženje poslovanja nekretninama, koristi Komoru i komorski okvir već više od dvadeset godina. Da biste dobili neki benefit od Komore morate za nju i nešto i dati. Naš je sektor dobio puno i održali smo već 22 foruma, dobili smo registar posrednika i Zakon koji pokriva područje našeg poslovanja, tako da smo kroz HGK afirmirali neke naše zahtjeve. Ne bavim se politikom, ponavljam, no ono što je vrlo bitno i što meni kao poduzetniku ima smisla je da Komora ostane neovisna od politike.

Smatram da ako Komora postane ovisna o politici izgubit će svoj smisao. Ovakva kakva sada jest,  mislim da je u redu. Neke promjene koje se događaju već su vidljive i primjetno je da se novac štedi i da se njime bolje upravlja. Meni osobno ona dogovara. Mogla bi biti efikasnija ili kvalitetnija ili manje trošiti, a o tome se da razgovarati. Sve u svemu ako Komora ne ostane neovisna onda nema svrhe. Svugdje u svijetu komore su neovisne i gospodarstvenici upravo u njima imaju svoje mjesto gdje mogu, neovisno o politici, funkcionirati, udruživati se i raditi.