Država u Brodskom Varošu prodaje zemljište od 856854 m² Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/18 Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u Osijeku u vlasništvu RH 5-18 Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 4/18

Država u Brodskom Varošu prodaje zemljište od 856854 m²

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 6/18

Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju stanova u Osijeku u vlasništvu RH 5-18

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup poslovnih prostora 4/18