Objavljeno: 18. 03. 2020. , Ažurirano: 25. 03. 2020.

Javna ustanova Razvojna agencija Ličko-senjske županije - LIRA na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Lokalno partnerstvo za zapošljavanje"  UP.01.3.1.01.010 5 i Programa dodjele potpora za samozapošljavanje koji sadrži kriterije dodjele objavljuje Drugi javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja.

Dokumentacija za provođenje Javnog poziva (preuzima i ispunjava podnositelj zahtjeva):

  1. Javni poziv za dodjelu potpore male vrijednosti
  2. Program potpora za samozapošljavanje
  3. Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti
  4. Poslovni plan samozapošljavanja 2020
  5. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
  6. Izjava o nepodmirenim obvezama
  7. Izjava o prihvaćanju posljedica ovrhe
  8. Izjava o registraciji poslovnog subjekta prije odobrenja


Dokumentacija za izvještavanje (popunjava se nakon realizacije potpore):

      9. Izvješće o namjenskom utrošku potpore male vrijednosti
     10. Dokazi za pravdanje dodijeljene potpore

 Poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Javne ustanove Razvojne agencije Ličko-senjske županije – LIRA-e kao davatelja potpore i partnera na projektu: