Vrijeme održavanja: 03.11.2016.

Objavljeno: 31. 10. 2016. , Ažurirano: 03. 11. 2016.

Druga sjednica Partnerskog vijeća Sisačko-moslavačke županije održat će se u četvrtak, 3. studenoga, u 12 sati, u Razvojnoj agenciji Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA.

Prisutni će imati priliku upoznati se s provedenim aktivnostima, ponajprije na izradi Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije, zatim s potencijalnim strateškim projektima i planom budućih aktivnosti.

S ciljem definiranja strateških ciljeva i prioriteta održivog i društveno-gospodarskog razvoja županije, Županijsko partnersko vijeće radi na izradi i praćenju Županijske razvojne strategije (ŽRS) za razdoblje 2017.-2020.

Partnersko vijeće savjetodavno je tijelo koje utvrđuje zajedničke gospodarske i društvene prioritete na razini Sisačko-moslavačke županije te prilikom izrade Županijske razvojne strategije utvrđuje prioritete razvoja, predlaže strateške projekte važne za razvoj Sisačko-moslavačke županije te njihovu provedbu i praćenje.

Regionalni koordinator Partnerskog vijeća je Razvojna agencija Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA  d. o. o. Članovi Partnerskog vijeća jesu ključni dionici iz javnog, privatnog i civilnog sektora s područja Sisačko-moslavačke županije, a među kojima je i Županijska komora Sisak.