Dodatak I. o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora ugostiteljstva sklopljenog 1. travnja 2015 g. evidencijski br: 10/15.

Pixabay

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_11_121_2306.html