Webinar: Izazovi uspješne promocije i prodaje paket aranžmana za poznate kupce


Treća online radionica / webinar „Izazovi uspješne promocije i prodaje paket aranžmana za poznate kupce“  je radionica za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija, a održati će se online u tri bloka u trajanju po 90 minuta koji uključuje predavanje i konzultacije i to prvi 5.11., drugi 13.11. i treći 19.11. s početkom u 10:30 sati putem platforme Microsoft Teams. 

Svrha edukacije: Paket-aranžmani su najvažniji složeni turistički proizvod, a mogu se prodavati poznatim i nepoznatim kupcima. Iako se čini jednostavnija, prodaja paket aranžmana poznatim kupcima kudikamo je kompleksnija. Prije svega, oslanja se na specifična ponašanja konkretnog kupca i integraciju marketinškog procesa u jedinstveni komunikacijski proces. Osim toga, usmjerena je najprije na identifikaciju vrijednih kupaca, a potom na razvoj osobnih odnosa između kupca i prodavatelja. Logično, tome je nužno prilagoditi promotivne i prodajne strategije i taktike DMK.

Cilj edukacije: Uputiti polaznike u najvažnije činitelje uspješne promocije i prodaje paket aranžmana za poznate kupce.

Specifični ishodi učenja za uključene sudionike:

  • Opisati najvažnija obilježja i ponašanja poznatih kupaca paket-aranžmana kao ciljane skupine. 
  • Predstaviti ključne alate i preduvjete identifikacije i razvoja osobnih odnosa s poznatim kupcima paket-aranžmana.
  • Objasniti najvažnije strategije i taktike promocije i prodaje paket-aranžmana paket-aranžmana.


Način izvedbe edukacije:

Radionice se izvode korištenjem metode usmenog izlaganja u obliku on-line nastave kroz tri sadržajna bloka. Sastavni dio radionica su individualne i skupne konzultacije sa sudionicima, a u svrhu rješavanja pojedinačnih izazova u turističkim agencijama iz kojih sudionici dolaze. Edukaciju provodi Centar za odgovorni turizam iz Karlovca.

Predavač:

zeljko-trezner.png

Željko Trezner je stručnjak za destinacijski menadžment, sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.