Webinar: Izazovi razvoja, osmišljavanja i organizacije paket-aranžmana


Druga online radionica / webinar „Izazovi razvoja, osmišljavanja i organizacije paket-aranžmana“  je radionica za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija, a održati će se online u tri bloka u trajanju po 90 minuta koji uključuje predavanje i konzultacije (četvrtkom) i to prvi 15.10., drugi 22.10. i treći 29.10. s početkom u 10:30 sati putem platforme Microsoft Teams. 

Svrha edukacije: Paket-aranžmani su najvažniji složeni turistički proizvod. Oni obuhvaćaju različite robe i usluge, a svoju dodanu vrijednost temelje na nizu koristi koji od njihove organizacije imaju kupci i korisnici. Zbog toga se uspješni organizatori paket-aranžmana fokusiraju na maksimalizaciju percepcije vrijednosti turističkih paket-aranžmana. Razvoj i organizacija turističkih proizvoda s visokom dodanom vrijednošću stvara brojne koristi i u turističkoj destinaciji. Istovremeno, omogućuje i ciljano privlačenje odabranih skupina gostiju koji su manje osjetljivi na cijenu i koju su spremni putovati izvan ljetne sezone. Zbog toga je razvoj i organizacija većeg broja receptivnih turističkih paket-aranžmana od velike važnosti za turističku destinaciju kao i za DMK.

Cilj edukacije: Uputiti polaznike u najvažnije činitelje uspješnog razvoja, osmišljavanja i organizacije paket-aranžmana kao najvažnijih složenih turističkih proizvoda.

Specifični ishodi učenja za uključene sudionike:

  • Opisati najvažnija obilježja i koristi od organizacije paket aranžmana
  • Predstaviti ključne preduvjete i korake u osmišljavanju i razvoju paket-aranžmana
  • Objasniti najvažnije načine izgradnje percepcije visoke vrijednosti paket-aranžmana i kritične faktore uspjeha u njihovoj organizaciji


Način izvedbe edukacije:

Radionice se izvode korištenjem metode usmenog izlaganja u obliku on-line nastave kroz tri sadržajna bloka. Sastavni dio radionica su individualne i skupne konzultacije sa sudionicima, a u svrhu rješavanja pojedinačnih izazova u turističkim agencijama iz kojih sudionici dolaze. Edukaciju provodi Centar za odgovorni turizam iz Karlovca.

Predavač:

 zeljko-trezner.png

Željko Trezner je stručnjak za destinacijski menadžment, sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.