Webinar: Izazovi primjene statusnih odredbi ZPUT-a u poslovanju TA


Prva online radionica / webinar „Izazovi primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu u poslovanju turističkih agencija u RH“ je radionica za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija, a održati će se online u tri bloka u trajanju po 90 minuta koji uključuje predavanje i konzultacije (srijedom) i to prvi 3.6., drugi 10.06. i treći 17.06. s početkom u 10:30 sati putem platforme Microsoft Teams. 

Svrha edukacije: Usprkos činjenici da se većina odredbi Zakona o pružanju usluga u turizmu primjenjuje već više od dvije godine evidentno je da velik broj turističkih agencija u RH još uvijek ima poteškoća u njihovoj primjeni. Glavni izazovi su manjim dijelom u statusnim pitanjima poslovanja, a većim dijelom u novim pojmovnim određenjima i pravnom karakteru usluga koje turističke agencija pružanju. S obzirom da različita ugovorna osnova pružanja usluga turističkih agencija za sobom povlači i razlike u odgovornostima, računovodstvenom praćenju i poreznom statusu ovo je pitanje od višestrukog značenja za poslovanje svake turističke agencije.

Cilj edukacije: Uputiti polaznike u temeljne pojmovne, statusne i ugovorne izazove primjene Zakona o pružanju usluga u turizmu, a kako bi čim efikasnije uskladili svoje poslovanje s odredbama važećih propisa. 

Specifični ishodi učenja za uključene sudionike:

  • Opisati najvažnije obaveze turističke agencije kao pružatelja usluga u turizmu
  • Objasniti pojam, način pružanja i sadržaj pojedinih vrsta usluga turističke agencije u RH
  • Razlikovati odgovornosti koje proizlaze drugačijeg pravnog karaktera pojedinih vrsta usluga turističkih agencija


Način izvedbe edukacije:

Radionica se izvodi korištenjem metode usmenog izlaganja u obliku on-line nastave kroz tri sadržajna bloka. Sastavni dio radionica su individualne i skupne konzultacije sa sudionicima, a u svrhu rješavanja pojedinačnih izazova u turističkim agencijama iz kojih sudionici dolaze. Edukaciju provodi Centar za odgovorni turizam iz Karlovca.

Predavač:

zeljko-trezner.png

Željko Trezner je stručnjak za destinacijski menadžment, sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.