Webinar: Izazovi objavljivanja predugovornih informacija i sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu


Četvrta online radionica / webinar „Izazovi objavljivanja predugovornih informacija i sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu“  je radionica za menadžere, voditelje i komercijaliste turističkih agencija, a održati će se online u tri bloka u trajanju po 90 minuta koji uključuje predavanje i konzultacije i to prvi 27.11., drugi 3.12. i treći 11.12. s početkom u 10:30 sati putem platforme Microsoft Teams. 

Svrha edukacije: Objavljivanje predugovornih informacija i sklapanje ugovora o putovanju u paket aranžmanu među najvažnijim su izazovima u praktičnoj primjeni Direktive (EU) 2015/2302 o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima. Povećanje opsega i preciznije definiranje predugovornih informacija, sadržaja te načina sklapanja ugovora koje u smislu europske direktive reguliraju odredbe Zakona o pružanju usluga u turizmu stavlja organizatore putovanja u paket-aranžmanu u položaj da moraju mijenjati do sada ustaljene prakse.

Cilj edukacije: Uputiti polaznike u najvažnije izazove objavljivanja predugovornih informacija i sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu.

Specifični ishodi učenja za uključene sudionike:

  • Opisati sadržaj predugovornih informacija kod sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu
  • Predstaviti sadržaj ugovora o putovanju u paket aranžmanu i mogućnost primjene općih uvjeta ugovora
  • Objasniti postupak sklapanja ugovora o putovanju u paket aranžmanu s primjenom općih uvjeta ugovora

Način izvedbe edukacije:

Radionice se izvode korištenjem metode usmenog izlaganja u obliku on-line nastave kroz tri sadržajna bloka. Sastavni dio radionica su individualne i skupne konzultacije sa sudionicima, a u svrhu rješavanja pojedinačnih izazova u turističkim agencijama iz kojih sudionici dolaze. Edukaciju provodi Centar za odgovorni turizam iz Karlovca.

Predavač:

zeljko-trezner.png

Željko Trezner je stručnjak za destinacijski menadžment, sudjeluje u raznim projektima, stručnim vijećima i grupacijama u području upravljanja putničkim agencijama i održivog turizma općenito. Kao akademski djelatnik, s velikim iskustvom u poslovanju, uspješno je objedinio teoretsko znanje i praktična rješenja koja je objavio u brojnim priručnicima i stručnim radovima te predstavio na više od stotinu radionica, seminara i konferencija u Hrvatskoj i inozemstvu.