MODUL 3. Destinacijski menadžment 

  1. izazovi suvremenog destinacijskog menadžmenta,
  2. izazovi straateškog promišljanja i planiranja u turizmu, 
  3. uloge, odnosi i mogućnosti suradnje dionika u destinacijskom menadžmentu, 
  4. izgradnja konkurentnosti turističke destinacije, 
  5. aktivna primjena ciljeva održivog razvoja za turizam: prema odgovornoj turističkoj destinaciji, 
  6. sukreacija kao koncept razvoja destinacijskog turističkog proizvoda,
  7. izazovi razvoja pustolovnog turizma - planinarskog, penjačkog, speleološkog, rafting, kanuing i kajaking turizma, cikloturizma, promatranja prirode i fototurizma, 
  8. izazovi razvoja kulturnog/kreativnog turizma, 
  9. izazovi razvoja seoskog turizma, 
  10. izazovi razvoja obrazvonog turizma,