MODUL 2. Destinacijski lanac vrijednosti 

  1. osmišljavanje održivih turističkih proizvoda u suvremenom međunarodnom turizmu,
  2. proces razvoja novih održivih turističkih proizvoda, 
  3. razrada sastavnica poslovnog modela, marketinškog i poslovnog plana za mala i mikro turistička poduzeća, 
  4. operacijski menadžment u turizmu: odnosi s klijentima, 
  5. operacijski menadžment u turizmu: upravljanje zadovoljstvom klijenata,  
  6. coopetition kao model suradnje i konkuriranja na turističkom tržištu.