Vrijeme održavanja: 19.09.2016.

Objavljeno: 12. 09. 2016. , Ažurirano: 13. 09. 2016.

ŽK Zadar i Hrvatska banka za obnovu i razvitak – Područni ured za Dalmaciju, organiziraju četvrti Info-dan u ovoj godini, u ŽK Zadar, Špire Brusine 16, u ponedjeljak, 19. rujna, u 11 sati.

U uvodnom dijelu, zainteresiranim poduzetnicima u Zadarskoj županiji predstavit će se iskustva HBOR-a u suradnji s poslovnim bankama, putem ugovora o okvirnim kreditima za obrtna sredstva i investicije. Također će se predstaviti mogućnosti poticanog financiranja inovativnih poduzetnika i projekata na temelju ugovora o poslovnoj suradnji HBOR-a i Europskoga investicijskog fonda (EIF-a).

U nastavku se planiraju pojedinačni razgovori sa zainteresiranim poduzetnicima o planiranim ulaganjima i mogućnostima korištenja sredstava HBOR-a za njihovo financiranje.

Sudjelovanje se ne naplaćuje, a prijave se obavljaju putem priloženoga prijavnog obrasca na elektroničku adresu dbasioli@hgk.hr ili na faks (023) 213-923. Molimo sve zainteresirane za pojedinačne razgovore da ispune za to predviđenu rubriku u prijavnom obrascu.