Vrijeme održavanja: 08.05.2019. - 10.05.2019.

Objavljeno: 10. 05. 2019. , Ažurirano: 13. 05. 2019.

U organizaciji Centra za mirenje i Stalnoga arbitražnog sudišta pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, u Trakošćanu je 8., 9. i 10. svibnja održan 16. Kolokvij o arbitraži i mirenju.

U radu Kolokvija sudjelovali su suci Ustavnog suda, Vrhovnog suda, Visokoga trgovačkog suda, Županijskog suda u Zagrebu, Trgovačkog suda u Zagrebu, Općinskoga građanskog suda u Zagrebu, Trgovačkog suda u Varaždinu, predstavnici Državnog odvjetništva RH, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske udruge za mirenje te članovi predsjedništva Sudišta.

Ovogodišnji Kolokvij bio je posvećen aktualnim problemima arbitražnog rješavanja sporova i rješavanja sporova mirenjem.

U prvom dijelu Kolokvija, koji je bio posvećen arbitraži, predstavljena je praksa trgovačkih sudova, Visokoga trgovačkog suda RH i Vrhovnog suda RH u primjeni Zakona o arbitraži. Sudionici Kolokvija raspravljali su o primjeni Zakona o arbitraži u praksi te razgovarali i o nekim načelnim arbitražnim pitanjima koja se odnose na investicijske arbitraže.  

Drugi dio bio je posvećen rješavanju sporova mirenjem. Sudionici su raspravljali o rješavanju sporova mirenjem pred državnim sudovima i centrima za mirenje, a predstavnici Ministarstva pravosuđa RH i Hrvatske udruge za mirenje informirali su sudionike o najnovijim prijedlozima izmjena zakonodavnih rješenja u Zakonu o parničnom postupku te iskustvima nekih inozemnih zemalja u području mirenja. Zamjenik Glavnoga državnog odvjetnika RH Boris Koketi informirao je sudionike o statističkim pokazateljima DORH-a u primjeni članka 186.a Zakona o parničnom postupku od 2006. do 2018. godine.

Sudionici su se suglasili kako je nužno kontinuirano raditi na promociji izvansudskog rješavanja sporova putem arbitraže i mirenja te u društvu stvarati ozračje povjerenja u institucije u kojem će ovlaštene osobe biti otvorene za izvansudsko rješavanje sporova i razvijati svijest o potrebi takvog rješavanja sporova.