Vrijeme održavanja: 24.11.2015.

Edukacija

Objavljeno: 24. 11. 2015. , Ažurirano: 06. 12. 2018.

Centar za mirenje održao je osobama s Liste izmiritelja u utorak, 24. studenoga u HGK, edukaciju s osvrtom na aktualnu problematiku mirenja. Vodtelji su bili Krešimir Sajko, predsjednik, i Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje te sudac Visokoga trgovačkog suda u Zagrebu.

Cilj edukacije bio je upoznati sudionike s pravnim okvirom mirenja, razlikama između parničnog postupka, arbitraže i mirenja, osnovama sudskog i izvansudskog mirenja, načinima pregovaranja, zamkama na koje nailaze izmiritelji u svom radu, moći riječi te s ovršnošću nagodbe u mirenju.

Šimac je poseban naglasak na edukaciji stavio na osnove mirenja i ulogu izmiritelja u postupku. Sudionike je upoznao s društvenom klimom sporenja, dao usporedbu mirenja s drugim načinima rješavanja sporova te je govorio o mirenju kao alternativi suđenju.

Sudionici edukacije izrazili su želju da se ovakva događanja organiziraju i češće jer se smatra da će se u budućnosti sve više sporova rješavati upravo ovako.