Regionalni centri


Kao sastavni dio Centra za mirenje pri županijskim komorama djeluju regionalni centri za mirenje, a postupak mirenja može se provesti u svim županijskim komorama. 

Regionalni centri


Centar za mirenje


HGK – Županijska komora Koprivnica
Frankopanska ulica 3
48000 Koprivnica
Tel: 048/674-560, (099) 312-5111
Fax: 048/674-570
E-mail: hgkkc@hgk.hr

 

Centar za mirenje


HGK – Županijska komora Osijek
Europske avenije 13
31000 Osijek
Tel: 031/223-800
Fax: 031/223-824; 031/213-406
E-mail: hgkos@hgk.hr

 

Centar za mirenje


HGK – Županijska komora Pula
Carrarina 5, p.p. 553
52100 Pula
Tel: 052/378 100
Fax: 052/211 875
E-mail: hgkpu@hgk.hr

 

Centar za mirenje


HGK – Županijska komora Rijeka
Bulevar oslobođenja 23, p.p. 370
51000 Rijeka
Tel:  051/209-143
Fax: 051/216-033
E-mail: hgkri@hgk.hr

 

Centar za mirenje


HGK – Županijska komora Split
Obala Ante Trumbića 4
21000 Split
Tel: 021/321-115
Fax: 021/ 321-114
E-mail: hgkst@hgk.hr

 

Centar za mirenje


HGK – Županijska komora Varaždin
Preradovića 17
42000 Varaždin
Tel: 042/405-400
Fax: 042/405-401
E-mail: hgkvz@hgk.hr

 

Informacije o mirenju mogu se dobiti u svim ostalim županijskim komorama i u Komori Zagreb u kojima se može provesti i postupak mirenja


HGK – Županijska komora Bjelovar
Petra Preradovića 4/I,
43000 Bjelovar
Tel: 043/274-060
Fax: 043/241-908
E-mail: hgkbj@hgk.hr 

HGK – Županijska komora Čakovec
Ivana Gorana Kovačića 2
40 000 Čakovec
Tel: 040/311-160, 311-165
Fax: 040/311-161
E-mail: hgkck@hgk.hr

HGK – Županijska komora Dubrovnik
Pera Čingrije 6
20000 Dubrovnik
Tel: 020/312- 090;312-099
Fax: 020/312-096
E-mail: hgkdu@hgk.hr

HGK – Županijska komora Karlovac
Kralja Tomislava 19b
47000 Karlovac
Tel: 047/612-111
Fax: 047/614-720
E-mail: hgkka@hgk.hr

HGK – Županijska komora Krapina
Trg Ljudevita Gaja 5
49000 Krapina
Tel: 049/371-883
Fax: 049/371-884
E-mail: hgkkr@hgk.hr

HGK – Županijska komora Otočac
Kralja Zvonimira 16
53220 Otočac
Tel: 053/771-001; 773-307
Fax: 053/771-130
E-mail: hgkot@hgk.hr

HGK – Županijska komora Požega
Vukovarska 6
34000 Požega
Tel: 034/273-260
Fax: 034/273-360
E-mail: hgkpz@hgk.hr

HGK – Županijska komora Sisak
Kranjčevićeva 16
44000 Sisak
Tel: 044/522-583
Fax: 044/521-531
E-mail. hgksk@hgk.hr

HGK – Županijska komora Slavonski Brod
Matije Mesića 9
35000 Slavonski Brod
Tel: 035/448-583
Fax: 035/448-591
E-mail: hgksb@hgk.hr

HGK – Županijska komora Šibenik
Fra Jerolima Milete 31
22000 Šibenik
Tel: 022/311-600
Fax: 022/311-610
E-mail: hgksi@hgk.hr

HGK – Županijska komora Virovitica
Trg kralja Tomislava 6, p.p.94
33000 Virovitica
Tel: 033/725-150
Fax: 033/722-150
E-mail: hgkvi@hgk.hr

HGK – Županijska komora Vukovar
Zmajeva 1
32000 Vukovar
Tel: 032/441-157, 441-155
Fax: 032/441-463
E-mail: hgkvu@hgk.hr

HGK – Županijska komora Zadar
Špire Brusine 16
23000 Zadar
Tel: 023/211-747
Fax: 023/213-923
E-mail: hgkzd@hgk.hr

HGK – Komora Zagreb
Draškovićeva 45
10000 Zagreb
Tel: 01/460-6777
Fax: 01/460-6813, 460-6803
E-mail: hgkzg@hgk.hr