Vrijeme održavanja: 29.11.2016.

Na edukaciji za izmiritelje, održanoj 29. studenoga u Komori Zagreb, predavači Krešimir Sajko, predsjednik Centra za mirenje pri HGK, i Tanja Hučera, sutkinja Općinskoga građanskog suda u Zagrebu, predstavili su rješavanje privatnopravnih sporova prema Zakonu o mirenju iz 2011. i Pravilniku o mirenju iz te godine te prema Pravilniku Centra za mirenje. Sajko se posebice osvrnuo na svrhu, definiciju i polje primjene Zakona o mirenju.

U svojemu opširnom izlaganju, Hučera je prisutnima objasnila pojmove sudskog i izvansudskog mirenja te razliku između parničnog postupka, arbitraže i mirenja. Detaljno je predstavila ulogu izmiritelja i osnove pregovaranja, a dodatno je objasnila i razliku između sudske nagodbe i nagodbe u mirenju te ovršnost nagodbe u mirenju.

Uz to, svoje je izlaganje potkrijepila i primjerima iz prakse, a sudionici su imali priliku zaključiti predavanje brojnim pitanjima te su izrazili želju za ponovnim sudjelovanjem na ovakvom tipu edukacije.