Objavljeno: 03. 04. 2020. , Ažurirano: 03. 04. 2020.

Ako ste prema ugovoru obvezni redovno podmirivati trošak elektroničke komunikacijske mreže, prema Pravilniku o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga (NN 154/11, 149/13, 82/14, 24/15, 42/16, 68/19) možete bez troška naknade podnijeti Zahtjev za privremeno isključivanje pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme najmanje jednom u godini, u trajanju od 3 mjeseca. Operator je to dužan učiniti u roku od pet radnih dana od primitka Zahtjeva, osim ako niste zatražili isključivanje na neki određen datum. U općim uvjetima poslovanja operatora može se utvrditi i dulji rok privremenog isključenja pretplatničke telekomunikacijske terminalne opreme prema zahtjevu pretplatnika. 

Za vrijeme privremenog isključenja niste dužni plaćati mjesečnu ili tromjesečnu naknadu za pristup javnoj elektroničkoj komunikacijskoj mreži. Svaki je operator obvezan u svojim općim uvjetima poslovanja odnosno u cjeniku jasno navesti uvjete i rokove ponovnog uključenja zajedno s troškom ponovnog uključenja, pri čemu cijena ne smije biti veća od cijene ponovnog uključenja privremeno isključene opreme do koje je došlo bez zahtjeva krajnjeg korisnika.

Prema informacijama koje smo dobili od Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), trenutno postojeće posebne okolnosti valjani su razlog za traženje takve vrste privremenog isključenja.