U Poreču istarski ambalažeri ponudili svoje proizvode, a putničke agencije upoznale se s novim zakonskim obvezama u osiguranju ŽK Split organizator kolektivnog nastupa komorskih članica na GAST-u 2019. u Splitu  Konferencijom za medije najavljen šesti Regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije Daljnje usporenje inflacije

U Poreču istarski ambalažeri ponudili svoje proizvode, a putničke agencije upoznale se s novim zakon...

ŽK Split organizator kolektivnog nastupa komorskih članica na GAST-u 2019. u Splitu

Konferencijom za medije najavljen šesti Regionalni forum obiteljskog smještaja Istarske županije

Daljnje usporenje inflacije

Događanja koja slijede

Sastanak

U ŽK Karlovac sastat će se članovi Strukovne grupe...

Sastanak

Proširena sjednica Gospodarskog vijeća ŽK Bjelovar

Sajam - HGK

U Poreču istarski ambalažeri ponudili svoje proizv...

Sajam - HGK

ŽK Split organizator kolektivnog nastupa komorskih...

Edukacija

ŽK Sisak poziva na radionicu o javnoj nabavi

Manifestacija

Konferencijom za medije najavljen šesti Regionaln...

Edukacija

Seminar o sastavljanju financijskih izvještaja i p...

Sastanak

ŽK Pula predstavlja projekt ECO-NautiNET na sjedni...

Edukacija

Predavanje Kako ostvariti pravo na povrat dijela t...

Centar za digitalnu transformaciju i strateški razvoj

  • Adresa:
  • Nova cesta 7
  • 10000 Zagreb
  • Email: digitalnakomora@hgk.hr
  • Tel: 01/4606-701
  • Fax: 01/4606-737
  • direktorica: Sanja Šimić