Trajanje projekta: 1. svibnja 2018. - 30. travnja 2019.

Razlozi za provođenje projekta
Manje se tvrtke još uvijek suočavaju s nizom specifičnih izazova kada prihvaćaju i primjenjuju otvoreni inovacijski model: organizacijske i kulturne prepreke, ograničeni resursi u smislu raspoloživih sredstava, vrijeme i vještine, pogrešno tumačenje zahtjeva tržišta/kupaca su neke od glavnih prepreka zbog kojih MSP ne prihvaćaju ovaj pristup tako lako.

Nadalje, mogućnosti za unaprjeđenje poslovanja primjenom otvorenih inovacija obično ostaju neiskorištene zbog dodatnih okolnosti, uključujući nedovoljno poznavanje postojećih politika i inicijativa koje podržavaju inovacije, poteškoće u pristupu postojećim shemama financiranja koje podržavaju upravljanje inovacijama, nedostatak svijesti/znanja - kao i nedostatak mogućnosti pristupa/pridruživanja partnerskim mrežama otvorenih inovacija. Iz tih razloga, i dalje je uobičajeno da se mala i srednja poduzeća oslanjaju na svoje interno orijentirane prakse i djeluju samo u granicama (često samo u vlastitim poslovnim sektorima), gdje su potencijali za informacijske tokove i mogućnosti suradnje obično ograničeni u svim uvjetima.

Partneri projekta InnTense analizirali su, ocijenili i dokumentirali zatečeno stanje, čimbenike, pokretače, prepreke i koristi za primjenu modela otvorenih inovacija u malim i srednjim poduzećima, s ciljem jačanja inovacijskih kapaciteta za mala i srednja poduzeća. Kako bi se postigao glavni rezultat projekta - InnTense Design Option Paper, projektni partneri su primijenili niz zadataka koji su sastavni dio Twinning Advanced metodologije, i podupirali su projekt InnTense. Na taj je način InnTense imao za cilj pružiti potporu MSP-a za poboljšanje inovacijskih kapaciteta, istovremeno uspostavljajući trajni instrument za učenje agencijama za podršku inovacijama.

InnTense.png
Glavni ciljevi projekta

 • Na temelju opsežne procjene trenutnih trendova u primjeni OI u malim i srednjim poduzećima na europskoj razini (s naglaskom na zemlje sudionice Njemačka, Italija i Hrvatska), provedeno je istraživanje koje je uključilo najvažnije čimbenike OI (npr. postojeći alati za procjenu i primjenu, faze provedbe, značaj kulturnog okruženja itd.) i primjere najbolje prakse (uspostava mreža, odnosi između poslovnih korisnika i klijenata, crowdsourcing, digitalizacija, odnos prema start-up poduzećima), uključujući pregled postojećih EU i nacionalnih inicijativa i programa potpore.
 • Razvoj dosljedne metodologije za potporu primjene OI-a u malim i srednjim poduzećima doprinosi formuliranju trajnog mehanizma učenja za poticanje inovacija u malim i srednjim poduzećima koji je dokumentiran u tzv. Design option paper (DOP) kao glavni rezultat projekta temeljen na primijenjenoj Twinning naprednoj metodologiji
 • Objavljivati i širiti glavne rezultate projekta s ciljem poticanja drugih agencija za potporu inovacijama da koriste istu metodologiju i nastaviti s nastajanjem trajnog mehanizma učenja za poticanje inovacija u malim i srednjim poduzećima koji se bave različitim temama.

 Rezultati projekta

 • Cilj projekta bio je utjecati i poticati druge pilot agencije, da budu aktivne u osmišljavanju i primjeni novih pristupa za različite teme vezane za inovacije u malim i srednjim poduzećima, primjenjivati pristup i metodologiju koju je koristio InnTense projekt - interaktivno znanje i razmjenu najboljih praksi gdje svi sudionici doprinose. Nadalje, cilj projekta je bio poslužiti kao dobar primjer suradnje i zajedničkog razvoja DOP-a između agencija iz različitih država pružajući poboljšane i pouzdane rezultate i dodanu vrijednost za buduće poticaje.
 • Kvaliteta i učinkovitost inovacijskih usluga koje se pružaju kao potpor inovacijama u malim i srednjim poduzećima imaju doprinose jačanju regionalnog razvoja te stoga stvaraju dodanu vrijednost EU-a.
 • InnTense je utjecao na nacionalnu/regionalnu politiku i propise kako bi se osigurao lakši pristup znanju, informacijskim tokovima, razmjeni najboljih praksi i mogućnostima financiranja za sektor malih i srednjih poduzeća. Sudjelovanje agencija s iskustvom u radu s različitim granama MSP-a i bavljenje različitim uslugama potpore inovacijama vrlo je vrijedno obzriom na proces opravdavanja važnosti potpore inovacijama za SME-ove koje trebaju usvojiti nacionalni i regionalni programi. Mehanizam osmišljavanja i provedbe programa potpore inovacijama u velikoj mjeri određuje ekonomski utjecaj regije.
 • Rezultat InnTensea uključuje širok raspon tema i čimbenika koji su posebno usredotočeni na prakse OI-a. Ti su rezultati analizirani i procijenjeni u sklopu DOP-u. Novi pristup za provjeru, analizu i procjenu trenutnih najboljih praksi služi kao temelj za druge pilot-agencije zainteresirane za osmišljavanje i provedbu novih metodologija, integrirajući i rješavajući druge specifične izazove koji se odnose na podršku inovacijama.
 • Suradnja i intenzivna interaktivna razmjena triju agencija za inovacije pridonosi značajnom poboljšanju i širem korištenju upravljanja kvalitetom s ciljem poboljšanja pružanja usluga i ubrzanja ili procesa učenja. Za pružatelje usluga, kao što su agencije za podršku inovacijama, ključno je zadržati kvalitetu izvedenih usluga na visokoj razini, s obzirom da će samo u tom slučaju klijenti biti zadovoljni pruženom uslugom. Suradnja unutar projekta InnTense zasigurno pozitivno utječe na uključene agencije.
 • Osim toga, projekt InnTense se bavio i jednim od aspekata koji se mogu smatrati ključnim čimbenikom uspjeha za mnoga mala i srednja poduzeća - preusmjeravanjem suvremenih, usmjerenih poslovnih modela na nove i raširene mogućnosti koje nudi OI model.

Projektni partneri

 1. Steinbeis-Europa-Zentrum (SEZ)
 2. Business Innovation centre s.r.l. – Italija
 3. Hrvatska gospodarska komora

Više o projektu