Dive Into the Depth of Opportunities = Zaronite u dubinu mogućnosti

Mora i oceani naš su najveći izvor biološke raznolikosti koji čine 71% Zemljine površine. Europske morske vode pokrivaju 3 milijuna četvornih kilometara što znači da je 50% teritorija Europe pod morem.

Jadransko more je suočeno s negativnim posljedicama prekomjernog ribolova i raznih onečišćenja, od odbačenih plastičnih predmeta do zagađenja naftom. Sve to može dovesti do trovanja i smrti riba, kao i do nestanka biljnog svijeta o kojem ovisi i ljudsko zdravlje.

 • 49% oblika života poznatih na Sredozemlju prisutno je u Jadranskom moru;
 • zbog prekomjernog ribolova 64 poznate vrste riba su pred izumiranjem;
 • do 2050. godine očekuje se porast razine mora od 12%;
 • čvrsti otpad i izravno ispuštanje otpadnih voda su ključni negativni čimbenici kada govorimo o uništavanju morskih ekosustava.

Zašto projekt InnovaMare?
Projekt InnovaMare osmišljen je kako bi se razvio i uspostavio model inovacijskog ekosustava na području podvodne robotike i senzorike za potrebe kontrole i nadzora onečišćenja u Jadranskom moru.

Glavni cilj projekta je poboljšati uvjete na strateškoj i operativnoj razini prekogranične suradnje privatnog i znanstvenog sektora, a radi poticanja razvoja novih tehnoloških rješenja i inovacija u području robotike i senzorike. Kroz projekt InnovaMare zajednički će se razviti i uspostaviti model inovacijskog ekosustava na prekograničnoj razini u području podvodne robotike i senzorike s misijom orijentiranom na održivost Jadranskog mora.

Koji je glavni izazov u provedbi projekta?
Jedan od glavnih izazova projekta InnovaMare je povećanje učinkovitosti inovacijskih aktivnosti u relevantnim područjima plave ekonomije – povećanjem prijenosa znanja unutar područja suradnje između poduzeća, centara za istraživanje i razvoj, obrazovnih institucija i javnog sektora kroz edukacijske programe za izgradnju kapaciteta za različite dionike.

Kako planiramo riješiti izazov?
Zahvaljujući kvalitetnoj komunikaciji između partnera, za vrijeme trajanja projekta, do 31. prosinca 2022. godine, provest ćemo 104 aktivnosti:

 • 80 intervjua
 • 8 treninga
 • 6 konferencija
 • 4 roadshow-a
 • 2 okrugla stola
 • 2 radionice
 • 2 studijska putovanja
 • 2 pilot aktivnosti

 Kao rezultat navedenih aktivnosti, ovaj projekt će imati nekoliko glavnih pokazatelja, među kojima su:

 • uspostavljen DIH (Digitalni inovacijski HUB) za podvodnu robotiku i senzoriku te Living lab u Jadranskom moru,
 • osmišljena strategija i akcijski plan za poboljšanje uvjeta suradnje i umrežavanja u području robotike i senzorike za daljnje korake javnih politika,
 • preporuke za kreatore politika na temu održivosti Jadranskog mora.

 Tko sudjeluje u provedbi projekta?

 • 4 sveučilišta (University of Trieste; Sveučilište u Zagrebu Fakultet Elektrotehnike i Računarstva; Sveučilište u Dubrovniku; Sveučilište u Rijeci)
 • 3 pomorske institucije (National Institute of  Oceanography and Experimental Geophysics – OGS; Institut Ruđer Bošković, National Research Council (CNR))
 • 3 institucije koje podupiru razvoj poduzetništva (Hrvatska gopsodarska komora; Regional Union of the Chambers of Commerce of Veneto Region; Regional Agency for Technology and Innovation)
 • 1 pomorski klaster (Maritime Technology Cluster FVG)
 • 1 jedinica lokalne i regionlne samouprave (Šibensko-kninska županija)
 • 2 poduzeća (Communication Technology S.R.L; Geomar d.o.o.)

Tko su ciljne skupine?
Ovaj projekt je orijentiran prema svim dionicima koji su uključeni u temu održivosti Jadranskog mora:

 • šira javnost (istraživači, poduzetnici, studenti, građani)
 • lokalna, regionalna i državna tijela javne vlasti
 • regionalne i lokalne razvojne agencije, gospodarske komore i druge institucije koje podupiru razvoj poduzetništva
 • mala i srednja poduzeća
 • sveučilišta, institucije za transfer tehnologije, istraživačke institucije
 • centri izvrsnosti
 • nevladine organizacije, udruge, agencije za inovacije, poslovni inkubatori, tijela za upravljanje klasterima i poduzetničkim mrežama

Rezultat projekta
Kao centralno mjesto inovacijskog ekosustava uspostavit će se Digitalni inovacijskih Hub te razviti digitalni alat web interaktivne platforme koja će omogućiti svih dionicima, projektima i aktivnostima da se udruže, surađuju, razmjenjuju znanja i informacije te na jednom mjestu imaju pregled svih usluga od strane znanstveno-istraživačke zajednice te potražnje od strane privatnog sektora.

Više o projektu