Objavljeno: 05. 05. 2021. , Ažurirano: 05. 05. 2021.


Opis projekta:

Cilj projekta COOPeR je uspostavljanje prekograničnog Centra za masline, posvećenog zajedničkom istraživanju i razvoju maslinarstva i proizvodnje maslinovog ulja. Glavne usluge koje nudi centar uključuju širok spektar laboratorijskih i dijagnostičkih testova i postupaka (primjerice: identifikacija i liječenje štetnika i bolesti maslina te provođenje kemijskih analiza maslinova ulja), ciljani programi obuke i razmjena znanja između različitih sudionika u lancu vrijednosti. Razvojem prekogranične mreže dionika, partnerstvo ima za cilj potaknuti dijalog i akcije te odgovoriti na specifične potrebe sektora maslinarstva. Glavne ciljne skupine su lokalne, regionalne i nacionalne vlasti, visokoškolske i istraživačke institucije, sektorske agencije, mala i srednja poduzeća i organizacije za potporu poslovanju.

Ključne aktivnosti projekta:

 • Izrada upitnika za mapiranje dionika;
 • Mapiranje dionika u sektoru maslinarstva u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori;
 • Uspostavljanje prekograničnog centra za masline s laboratorijem u Mostaru;
 • Uspostavljanje mreže prekogranične suradnje u području maslinarstva;
 • Organiziranje edukativne radionice;
 • Organiziranje treninga za prijenos znanja;
 • Pilot projekt sadnje nasada maslina;
 • Potpisivanje ugovora o suradnji između dionika;
 • Studijski posjet Sevilli u svrhu ječanja kapaciteta u uzgoju maslina.

Očekivani ključni rezultati projekta:

 • Uspostavljen prekogranični centar za masline s laboratorijem u Mostaru;
 • Uspostavljena mreža prekogranične suradnje u području maslinarstva;
 • Uspostavljena suradnja između dionika, poduzeća (povezanim s proizvodnjom maslina), ustanova za potporu poslovanju i istraživačkim institucijama u svrhu razmjene znanja i eksperimentalne sadnje novih sorti maslina na prekograničnom području.

Vodeći partner:

Grad Mostar (GUM) je odgovoran za cjelokupno upravljanje i provedbu projekta. Osim aktivnosti povezanih s ulogom vodećeg partnera, Grad Mostar koordinira uspostavu novog centra za masline i olakšava umrežavanje dionika maslinarske industrije. Pored toga, vodeći se partner obvezao da će u Mostaru postaviti pilot zasad maslina za nove sorte maslina prilagođene lokalnim uvjetima.

Projektni partneri:

 • Hrvatska gospodarska komora (CCE) koordinira mapiranje dionika maslina u Hrvatskoj i donosi završno izvješće o mapiranju. Zahvaljujući svom sektorskom iskustvu, Hrvatska gospodarska komora podržava uspostavljanje prekogranične poslovne mreže i koordinira ciljane komunikacijske aktivnosti.
 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša (IAC) koordinira aktivnosti izgradnje kapaciteta i pruža tehničku pomoć i stručnost potrebnu za postavljanje pilot nasada maslina u Mostaru. Štoviše, ovaj projektni partner podržava mapiranje dionika maslina u hrvatskom dijelu projektnog područja te organizira edukativnu radionicu i trening prijenosa znanja.
 • Privredna komora federacije Bosne i Hercegovine (PGKFBIH) koordinira mapiranje dionika maslina u Bosni i Hercegovini i podržava partnerstvo u identificiranju alata i metoda za nesmetano funkcioniranje prekogranične poslovne mreže. Pored toga, ovaj projektni partner odgovoran je za organizaciju zajedničkog završnog događaja u Mostaru.
 • Maslinarsko društvo Boka (OGAB) odgovorno je za razvoj i održavanje prekogranične baze podataka o dionicima u maslinarstvu. Udruženje „Boka“ definira zajedničku metodologiju prikupljanja podataka i koordinira mapiranje dionika maslina u Crnoj Gori. Nadalje, ovaj projektni partner odgovoran je za organizaciju okruglog stola s predstavnicima vladinih struktura posvećenih razmjeni znanja u sektoru maslina.

Trajanje projekta: 15. 12. 2020. – 14. 12. 2022. (24 mjeseca)

Ukupan budžet projekta: 884.677,75 eura

Iznos EU sufinanciranja: 751.976,07 eura

Prioritetna os programa: Prioritetna os 4 – Jačanje konkurentnosti i razvoj poslovnog okruženja u programskom području

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije

Više informacija o programu Interreg IPA prekogranične suradnje Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. možete pronaći na POVEZNICI.