Objavljeno: 19. 05. 2021. , Ažurirano: 21. 05. 2021.


U Jadransko-jonskoj regiji inovacijske politike plavog rasta obilježene su fragmentarnošću, s naprednijim i zaostalijim regijama koje u svojim inovacijskim strategijama traže zajednički pristup zasnovan na znanju kako bi poboljšale rast plavog sektora na svojim teritorijima.

Regije i zemlje koje dijele ista mora i rijeke trebaju usklađene politike plavog rasta za planiranje budućih inovacijskih inicijativa u područjima poput pomorskog prometa, zagađenja voda, energetske povezanosti, zaštite morskog okoliša, promicanja održivog turizma i drugih.

Cilj projekta BLUEAIR (punog naziva Blue Growth Smart Adriatic Ionian S3) je jačanje institucionalnih kapaciteta teritorija ADRION-a (jadransko-jonskog područja) u definiciji zajedničke politike pametnih specijalizacija (S3) u plavom rastu i jamčenje usklađenosti lokalnih inicijativa sa strategijom EUSAIR (EU Strategy for the Adriatic-Ionian Region – EUSAIR)  kroz razvoj makroregionalne strategije pametne specijalizacije (S3) plavog rasta i uspostavljanje namjenske inovacijske zajednice. Koordiniranim pristupom poboljšat će se administrativni kapaciteti, inovativnost i ekonomski razvoj za uključene teritorije, kao i za cijelo područje ADRION-a.

Poboljšanje kompetencija inovacijskih aktera na području plavog rasta, identificiranje sektora od makroregionalnog interesa, iskorištavanje potencijala za transnacionalnu suradnju, podrška razvoju jedinstvenog makroregionalne S3 plavoga rasta za Jadransko-jonsku regiju, ciljevi su koji će se postići uključenjem aktera po principu četverostruke zavojnice, koji će sudjelovati u definiciji zajedničke strateške vizije putem omogućavanja alata, inicijativa za izgradnju kapaciteta i učinkovitih EDP praksi i instrumenata. S podrškom znanstvenih stručnjaka i tehničke dokumentacije, BLUEAIR navedenim akterima nudi pogled u buduće scenarije sektora plavog rasta koji će im omogućiti iskorištavanje transnacionalnih mogućnosti sektora.

Glavni cilj projekta BLUE AIR je jačanje institucionalnih kapaciteta ADRION država i regija u definiciji zajedničkog pristupa provedbi politika S3 o plavom rastu na makroregionalnoj razini.

Specifični ciljevi projekta:

 • Poboljšati kompetencije aktera četverostruke zavojnice u plavome rastu;
 • Identificirati sektore plavog rasta od makroregionalnog interesa i iskoristiti potencijale za transnacionalnu suradnju;
 • Podržati razvoj makroregionalne S3 plavog rasta na jadransko-jonskom području.

Glavni rezultati projekta: 

 • Uspostava inovacijske zajednice BLUEAIR;
 • Povećanje znanja inovacijskih aktera makroregije u razvoju S3 plavoga rasta;
 • Izrada sveobuhvatnog seta alata za S3;
 • Izrada Inovacijske strategije makroregionalne S3 plavog rasta;
 • Akcijski plan za ulaganja u inovacije i poboljšanje plavoga rasta.

Hrvatska gospodarska komora je kao projektni partner odgovorna za izradu Inovacijske strategije makroregionalne S3 plavog rasta i Akcijski plan makroregionalne S3 plavog rasta.

 Projektni partneri:

 • Area Science Park, IT
 • Hrvatska gospodarska komora
 • Tehnološki park Ljubljana, SLO
 • Općina Izola, SLO
 • Istraživački centar Sveučilišta u Pireju, GR
 • Regija Centralna Makedonija, GR
 • Državna agencija za znanstvena istraživanja i inovacije, AL
 • Inovaciono preduzetnički centar Tehnopolis, CG
 • Privredna komora Crne Gore
 • Sveučilište u Beogradu
 • Privredna komora Federacije Bosne i Hercegovine

Trajanje projekta: 01.12.2020. – 31.05.2023. (30 mjeseci)

Ukupan budžet projekta: 2.440.000 eura

Iznos EU sufinanciranja: 2.074.000 eura

Prioritetna os programa: Prioritetna os 1 – Inovativna i pametna regija

Projekt je sufinanciran sredstvima EFRR i IPA II fondova Europske unije.

Ova objava je izrađena uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Hrvatske gospodarske komore te ni na koji način ne može odražavati stavove Europske unije.

Više o projektu saznajte OVDJE.

Izvor: Blueair projekt