Trajanje projekta: 1. siječnja 2018. - 30. rujna 2020.

Hrvatska gospodarska komora kao projektni partner sudjeluje na projektu "Otvoreni inovacijski sustav Jadransko-jonske regije“ (OIS-AIR). Projekt se provodi u sklopu programa prekogranične suradnje Interreg ADRION, a sufinanciran je sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt OIS-AIR uspostavlja i razvija Otvoreni inovacijski sustav Jadransko-jonske regije: Hub & Spoke mrežu za uspostavu transnacionalnih veza i uravnoteženja sirovina 21. stoljeća, znanja i inovacija. Hub, koordiniran od strane znanstvenog parka AREA (engl. AREA Science Park), povezuje inovacijske centre rasprostranjene po cijeloj Regiji: lokalnu imovinu i infrastrukturu vezanu za aktivnosti istraživanja i postizanja izvrsnosti, inkubatore i akceleratore, specijalizaciju, okrupnjavanje ljudskog kapitala s ciljem stvaranja kritične mase kao ključnog uvjeta za zadovoljenje tehnoloških i inovacijskih potreba MSP-ova i postizanja društvenog rasta.

Kroz ovaj projekt koristi pristup s više razina kada promatra transnacionalnu suradnju u inovacijama: strateško planiranje i usmjerenost politika, razvoj vještina, osmišljavanje personaliziranih alata, metodologije i usluge, razvoj pilota za industrijsko-istraživačke sheme suradnje. Otvoreni inovacijski sustav Jadransko-jonske regije omogućava razvoj inovacijskog potencijala regije kao cjeline, osmišljava pilot S3 za Jadransko-jonsku makro regiju usmjeren na izgradnju inicijativa na temelju sinergijske specijalizacije sektora i ključnih naprednih tehnologija (engl. Key Enabling Technologies – KETs) i razvija akcijski plan za pilot za implementaciju i nadzor nad strategijom pametne specijalizacije za Jadransko-jonsku makro regiju.

Temelji OIS-AIR-a se nalaze u virtualnom prostoru: OIS-AIR je formalna Hub & Spoke mreža za poduzeća i ustanove koje pružaju fizičku i organizacijsku potporu inovacijama; OIS-AIR Hub je virtualno okruženje za koordinaciju i aktivnosti OIS-AIR mreže, web portal, područje razmjene znanja, inovacija, tehnologije, inicijativa i prilika od strane njezinih korisnika. OIS-AIR mreža je središnje mjesto za transfer najboljih tehnologija i usluga za podršku inovacijama u regiji: MSP-ovima, startupovima i spin-offovima omogućava pristup najboljim ustanovama za istraživanje i inovacije.

OIS-AIR je jedan korak ispred inovacija: omogućava razmjenu znanja i tehnološko predviđanje, inkubira najbolje ideje i akcelerira one najvrijednije, razvija i testira istraživačke valorizacijske sheme.

OIS-AIR usmjerava inovacije temeljene na istraživanju u MSP-ove: planirano je osmišljavanje personalizirane Proof of Concept sheme u sklopu koje će se dodijeliti vaučeri za 10 najperspektivnijih razvojnih projekata (transnacionalni inovacijski projekti potaknuti aktivnošću istraživanja) ugrađenih u pilot S3 za Jadransko-jonsku makro regiju.

HGK je unutar projekta zadužena za izradu pilota Makroregionalne strategije pametne specijalizacije (S3), strateškom dokumentu koji sadrži makroregionalne razvojne smjerove koji će se razvijati kroz transnacionalne inovacijske mreže, utvrđene na temelju analize i usporedbe razvojnih smjerova i mogućnosti regionalnih strategija pametne specijalizacije.


Aktivnosti HGK na projektu OIS-AIR
 

 • izrada makroregionalne strategije pametne specijalizacije za Jadransko-jonsku regiju
 • organizacija sastanaka i okruglih stolova s dionicama
 • organizacija partnerskog sastanka, Innovators Interregional Foruma u Zagrebu, inovacijskih R2B radionica
 • sudjelovanje na e-edukacijama predviđenima projektom
 • osnivanje lokalnog inovacijskog centra u okviru HGK i njegove integracije u OIS-AIR Hub
 • osiguravanje animatora za OIS-AIR platformu za potrebe objave sadržaja
 • sudjelovanje na sastancima partnera i konferencijama koje se organiziraju u sklopu projekta
 • financijsko i administrativno izvještavanje na projektu
 • komunikacijske aktivnosti s ciljem upoznavanja javnosti i dionika s projektom i njegovim mogućnostima (objave, društvene mreže, WEB, webinari, promotivni materijal i dr.)


Rezultati projekta

Projektni partneri će raditi na:

 • uspostavljanju OIS-AIR Hub-a i Mreže partnera;
 • uspostavljanju 7 inovacijskih centara;
 • organizaciji panela sa donositeljima politika;
 • objavi transnacionalnog poziva za projektne ideje;
 • osiguravanju bespovratna sredstva za 10 projekata usmjerenih na istraživanje i inovacije.

 Projektni partneri:

 1. AREA Tehnološki park, IT
 2. Tehnološki park Ljubljana, SLO
 3. Hrvatska gospodarska komora, HR
 4. Znanstveno tehnološki park Beograd, SRB
 5. Centar za istraživanje i tehnologiju - Hellas, GR
 6. Sveučilište Basilicata, IT
 7. Ministarstvo financija i gospodarstva Albanije, AL


Više o projektu