Centar za inovacije i EU projekte

Adresa:
Nova cesta 7
10000 Zagreb

Email:
ciraz@hgk.hr

Tel: +385 1 207 8001
Fax: +385 1 207 8003

direktorica: Danijela Ćenan