Objavljeno: 01. 06. 2021. , Ažurirano: 28. 01. 2022.


Digitalna komora ima novu funkcionalnost - izrada Bonitetnih izvješća

Model je razvijen na temelju podataka financijskih izvještaja poduzeća i podataka o blokadama poduzeća. Iz financijskih izvještaja poduzeća su kreirani financijski pokazatelji među kojima su odabrani oni koji su povezani s insolventnošću poduzeća. Primjenom statističkih metoda svaki od financijskih pokazatelja je bodovan. Što je niža numerička vrijednost dodijeljena pojedinom financijskom pokazatelju određenog poduzeća, to je doprinos tog pokazatelja u uspješnom podmirenju obveza manji i obrnuto.

HGK Bonitetno izvješće daje analizu i ocjenu poslovanja poduzeća na temelju:

Ključnih omjera koji utječu na rizik insolventnosti - prikazano je 9 financijskih omjera koji utječu na rizik insolventnosti, kroz vrijednosti omjera koje poduzeće ima, bodove koje je ostvarilo te u skladu s tim, pripadajuću razinu rizika insolventnosti
Prikaza poduzeća u odnosu na djelatnost kojoj poduzeće pripada - prikaz osnovnih  financijskih pokazatelja djelatnosti, rizičnosti djelatnosti, usporedba analiziranog poduzeća s grupom poduzeća koja pripadaju istoj djelatnosti i istoj razini rizika insolventosti, kao i analizirano poduzeće te preporuke za smanjivanje rizika insolventnosti
Financijskih indikatora poslovnog subjekta - prikaz skraćenih financijskih izvještaja te ključnih financijskih indikatora poduzeća i djelatnosti, uz preporuke za poboljšanje financijskih indikatora
Preporuka kako smanjiti rizik insolventnosti i poboljšati poslovanje - detektirani su financijski indikatori koje poduzeće treba povećati kao i oni koje poduzeće treba smanjiti te su dane preporuke na koje načine poduzeće to može napraviti
Procjene ugroženosti djelatnosti Covid krizom - dana je opća ocjena stanja u djelatnosti zbog utjecaja Covid krize, procjena utjecaja krize na potražnju za proizvodima i uslugama u djelatnosti, procjena utjecaja krize na prihode, procjena vremena oporavka za djelatnost te opće preporuke vezano uz analizu poslovanja poduzeća u smislu pokazatelja koje treba detaljnije analizirati
 

Provedena testiranja su pokazala da HGK bonitetna izvješća imaju dobru kvalitetu i da su uspješna u procjeni rizičnosti poduzeća.

U narednom razdoblju model će se validirati na novim financijskim izvještajima, novim podacima o insolventnosti te prema potrebi kreirati će se novi modeli. 

Želite li bonitetno izvješće za vaš poslovni subjekt ili za nekog od vaših poslovnih partnera, kontaktirajte nas putem:

 

Procjena ugroženosti djelatnosti koronakrizom

Poseban dio HGK Bonitetnog izvješća je procjena ugroženosti djelatnosti Covid krizom. Procjena se odnosi na djelatnost kojoj analizirano poduzeće pripada. Za svako područje djelatnosti (od A do U) napravljena je posebna analiza pri čemu su korišteni izračuni HGK SKOR-a za 2017., 2018. i 2019. godinu za sva poduzeća u Hrvatskoj te raspoloživi podaci i analize vezane uz stanje u djatnostima iz mnogih izvora, kako domaćih tako i svjetskih, među kojima su sljedeći: Hrvatska gospodarska komora, Državni zavod za statistiku, Europska komisija, Deloitte, McKinsey & Company, Europska centralna banka, Accenture. Procjena je sastavljena od 5 dijelova: (i) opća ocjena, gdje se daje kratka ocjena prethodnog pandemijskog razdoblja kao i očekivanja za iduće pandemijsko razdoblje; (ii) utjecaj covid krize na potražnju, gdje se na ljestvici od 1 (vrlo nizak) do 6 (vrlo visok) daje procjena negativnog utjecaja covid krize na potražnju za proizvodima i uslugama poslovnih subjekata u djelatnosti kojoj pripadaju; (iii) utjecaj na prihode, gdje se procjenjuje je li negativan utjecaj covid krize na prihode poslovnih subjekata u djelatnosti nizak, srednji ili visok; (iv) procjena vremena oporavka, gdje se procjenjuje je li dinamika oporavka poslovnih subjekata u djelatnosti brza, srednja ili spora; (v) opće preporuke, gdje se daju preporuke vezane uz analizu poslovanja poslovnih subjekata u smislu pokazatelja koje treba detaljnije analizati kako bi se na vrijeme uočio negativan utjecaj covid krize na poslovanje.

U kratkom roku, kada na raspolaganju budu financijski izvještaji iz pandemijske 2020. godine, napravit će se novi modeli za procjenu rizika koji će omogućiti kvantifikaciju utjecaja  covid krize na poslovanje svakog pojedinog poslovnog subjekta.

Izvor: HGK