Carinski zakonik Zajednice

Pixabay

Carinski zakonik Zajednice - Uredba Vijeća (EEZ) br. 2913/92 od 12. listopada 1992. o Carinskom zakoniku Zajednice – pročišćeni tekst