Burza otpada


Objavljeno: 24. 08. 2016. , Ažurirano: 30. 10. 2023.


O Burzi

Vlada Republike Hrvatske u siječnju 2017. godine usvojila je Plan gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. – 2022. godine.

Planom su definirani ciljevi gospodarenja otpadom, kriteriji određivanja načelnih lokacija za građevine i postrojenja s tehničkim zahtjevima, mjere provedbe Plana te projekti važni za provedbu Plana. Planom su definirana i financijska sredstva za provedbu za čiju je provedbu Vlada Republike Hrvatske 25. svibnja 2017. godine donijela Odluku o implementaciji Plana gospodarenja otpadom RH. Odluka je stupila na snagu danom usvajanja u Vladi RH.

HGK je nositelj četiri mjere te sunositelj jedne mjere.


Ustrojem funkcionalne Burze otpada nastoji se:

  • unaprijediti sustav gospodarenja otpadom
  • omogućiti dionicima sustava transparentno informiranje o dostupnim sekundarnim sirovinama
  • unaprijediti gospodarenje posebnim kategorijama otpada kojima se upravlja izvan sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Ciljevi Burze otpada su:

  • osigurati tehnološke kriterije koje mora zadovoljiti određena kategorija otpada kako bila pogodna za recikliranje
  • omogućiti povezivanje ponuditelja sekundarne sirovine i potencijalnih kupaca takvih materijala
  • promicati održivost putem korištenja izdvojenih vrijednih sekundarnih materijala
  • kreirati transparentno tržište sekundarnih sirovina.