Brošura Investirajte u Hrvatsku na engleskom jeziku

Brošura Investirajte u Hrvatsku na engleskom jeziku

Odjel za privlačenje investicija izdao je brošuru Investirajte u Hrvatsku na engleskom jeziku: Croatia - Unique location for your business.