Vrijeme održavanja: 07.12.2020.

Objavljeno: 27. 11. 2020. , Ažurirano: 27. 11. 2020.

HGK – Komora Zagreb organizira webinar Otpornost lanca opskrbe na recesiju, koji će se održati putem platforme Teams, u ponedjeljak, 7. prosinca, u 8:30 sati.

Predavanje će održati Antonio Zrilić, međunarodni i jedan od vodećih hrvatskih stručnjaka na području Supply Chain Managementa (upravljanja lancima opskrbe) te ujedno osnivač boutique konzalting tvrtke Logiko d.o.o.

Webinar će vam pomoći da odgovorite na važna pitanja kao što su:

  • Jeste li recesijski pismeni? – menadžeri moraju znati čitati znakove vremena i potražnje, uspostaviti mehanizme ranog upozoravanja te se uskladiti interno (sve funkcije u firmi) i eksterno (s dobavljačima i kupcima);
  • Jeste li otporni na kupce? – poduzeće treba testirati na promjene u potražnji, opskrbi i ostale šokove koje donosi recesija (koristeći alat procjene agilnosti (agility assessment) opskrbnog lanca);
  • Možete li proći "stres test"? – testirajte poduzeće na sposobnost prilagodbe velikim promjenama u potražnji i ponudi.

Prijaviti se na webinar možete obrascem u nastavku teksta.

Na edukaciji mogu sudjelovati samo registrirani korisnici platforme Digitalna komora. Ako još niste registrirani korisnik, nakon popunjavanja prijavnog obrasca za webinar primit ćete e-mail s verifikacijskom poveznicom koju trebate potvrditi u roku 48 sati kako biste mogli sudjelovati na edukaciji. Ujedno, nakon registracije (kao predstavnik poslovnog subjekta), imat ćete besplatan pristup svim uslugama i informacijama koje se nalaze na portalu.

Predviđeno trajanje webinara je 3 sata, uz 10-minutnu pauzu nakon svakih sat vremena.

Za sva dodatna pitanja osoba za kontakt je Maša Orlović (telefon 01/4606-784, e-mail morlovic@hgk.hr).