PRODAJA TISKANICA I INFORMACIJE PO ŽUPANIJSKIM KOMORAMA

Tiskanice se prodaju u svim županijskim komorama, a OVJERAVAJU SE U ZAGREBU, OSIJEKU, SPLITU, RIJECI I VARAŽDINU.

BJELOVAR

Melania Lekšić Grubić 043/274-060

Snježana Maras 043/274-070

ČAKOVEC

Monika Bistrović 040/311-160

Jagoda Horvat 040/311-165

Dijana Krnjak 040/630-051

DUBROVNIK

Mirsad Brković 020/312-091

Tatjana Božinović Filipović 020/312-095

KARLOVAC

Biserka Furač 047/612-111

Radmila Šuka 047/611-180

KOPRIVNICA

Suzana Vlahinja 048/674-562

Božica Perko 048/674-566

Kristina Stanišić 048/674-567

KRAPINA

Janja Kantolić 049/371-883

Lucija Šipek 049/371-883

Željka Vincelj 049/371-883

Lidija Peček 049/371-883

OSIJEK

Jelena Radić 031/223-821

Ivana Erak 031/223-852

Kornela Miling 031/223-860

Snježana Babić 031/223-880

OTOČAC

Tomislava Fajdetić 053/771-078

Ljubica Grčević 053/771-078

POŽEGA

Božo Čavar 034/273-260

Stjepan Firšt 034/271-343

PULA

Gordana Klančić Sorić 052/378-114

Koraljka Vitasović 052/378-135

Željko Cetina 052/378-125

Ticiana Trošt  052/378-145

RIJEKA

Natalija Juras 051/209-176, 051/209-111

Zoran Orešković 051/209-137

Sanja Antonin 051/209-139

Sarah Fabijanić 051/209-164

SISAK

Senada Prpić 044/524-114

Gordana Kotenko – Aleksić 044/524-700

Mihajla Senčar 044/522-583

SLAVONSKI BROD

Bibjana Dokić 035/448-583

Maja Balen Mušija 035/448-583

Marija Lugarec 035/624-302

SPLIT

Suzana Čizmić 021/321-106

Srećko Remetin 021/321-149

Anton Duišin 021/321-146

Milena Bućan 021/321-121

ŠIBENIK

Jagoda Vlahov 022/311-606

Jelena Zorica, 022/311-607

VARAŽDIN

Tea Dodik 042/405-405

Snježana Štiber 042/405-491

VIROVITICA

Snježana Mlinarić 033/725-150

VUKOVAR

Ines Čordašić 032/441-157

Josip Takač 032/441-155

ZADAR

Marija Mišulić 023/643-192

Tajana Lovrić 023/211-747