ATA karnet je jednostavan međunarodni carinski dokument koji se koristi za pojednostavljenje privremenog uvoza u stranu zemlju, s rokom važenja od godine dana. Ovim carinskim dokumentom omogućen je privremeni uvoz određenih kategorija robe u carinsko područje svake zemlje koja je prihvatila Konvenciju o privremenom uvozu, bez popunjavanja nacionalnih carinskih isprava, plaćanja carine i PDV-a ili polaganja depozita, što inače slijedi u redovnom postupku za privremeni izvoz odnosno uvoz.

ATA karnet pokriva tri glavne kategorije:

  • privremeni uvoz uzoraka
  • privremeni uvoz stručne opreme
  • privremeni uvoz robe namijenjene izložbama, sajmovima, kongresima i sličnim manifestacijama

Na temelju ATA karneta ne smiju se uvoziti prehrambeni proizvodi, kvarljiva roba te roba namijenjena preradi, obradi ili popravku.

ATA karnet ne izdaje se za izložbe organizirane u privatne svrhe u trgovinama ili poslovnim prostorima radi prodaje robe.

Roba pomoću ATA karneta prelazi granicu brzo i jednostavno (bez angažiranja špeditera), ali se pritom moraju poštovati određena pravila:

  • da će roba biti ponovno izvezena/uvezena u jednakom obliku, odnosno u stanju u kojem je bila privremeno uvezena/izvezena
  • da će roba ostati u vlasništvu osobe sa sjedištem izvan države privremenog uvoza
  • da će robu upotrebljavati isključivo osoba koja posjećuje područje privremenog uvoza (nije namijenjena iznajmljivanju)

Korištenje ATA karneta predviđa se i za tranzit kroz zemlju, prema uvjetima iz ATA konvencije.

S jednim ATA karnetom možete posjetiti više zemalja te upotrijebiti isti ATA karnet više puta tijekom godine dana njegova važenja.

Zahtjev za izdavanjem ATA karneta predaje se putem platforme Digitalna komora na poveznici.

Nakon prijave na platformu Digitalna komora i potvrde autentifikacije putem eGrađani/NIAS, zahtjev za izdavanjem ATA karneta predajete odabirom "Moje e – Javne ovlasti", zatim odabirom "ATA karnet".