Analize

IZVOZ JAJA PORASTAO ZA 24 POSTO

Prema statistici DZS-a, pandemija koronavirusa imala je izrazito pozitivan utjecaj na naš izvoz kokošjih jaja. Tako je izvoz domaćih jaja u prošloj godini porastao za više od pola milijuna eura (rast od 24 posto u odnosu na 2019.), dok je istovre...
Saznaj više

FIT4GLOBE – ANALIZA IZVOZNIH MOGUćNOSTI PROIZVODNJE GOTOVIH METALNIH PROIZVODA

Analiza izvoznih mogućnosti proizvodnje gotovih metalnih proizvoda u Republici Hrvatskoj najnovija je analiza pripremljena u okvi...
Saznaj više

VANJSKOTRGOVINSKI DEFICIT POLJOPRIVREDNIH I PREHRAMBENIH PROIZVODA SMANJEN ZA 31,5 POSTO

Saznaj više

FIT4GLOBE – ANALIZA IZVOZNIH MOGUćNOSTI PROIZVODNJE STROJEVA I UREđAJA

Saznaj više

Publikacije

 • {{section}}
  • Centar za digitalni razvoj
  • Centar za inovacije i EU projekte
  • Odjel za energetiku i zaštitu okoliša
  • Odjel za financijske institucije
  • Odjel za graditeljstvo
  • Odjel za industriju
  • Odjel za poljoprivredu, prehrambenu industriju i šumarstvo
  • Odjel za promet
  • Odjel za trgovinu
  • Odjel za turizam
  • Samostalna služba za komunikacije i odnose s javnošću
  • Sektor za međunarodne poslove
 • {{year}}
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016
  • 2015
  • 2014
  • 2013
 • {{type}}
  • ANALIZA
  • PUBLIKACIJA
PSC