Objavljeno: 08. 10. 2020. , Ažurirano: 08. 10. 2020.

Rasprava o Aktu o digitalnim uslugama održana je 6. listopada. Skup je ugostio Alex Agius Saliba, član Europskog parlamenta i njegova Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (engl.: Committee on Internal Market and Consumer Protection – IMCO), izvjestitelj za Akt o digitalnim uslugama (engl.: Digital Services Act – DSA).

Saliba je naglasio da je cilj ovog akta jačanje unutarnjeg tržišta osiguravanjem slobodnog kretanja digitalnih usluga, ali istovremeno osiguravanje visoke razine zaštite potrošača. Aktom treba osigurati da se s gospodarskim aktivnostima na internetu i izvan njega postupa jednako i pod ravnopravnim uvjetima koji potpuno odražavaju načelo "što je nezakonito izvan interneta nezakonito je i na internetu".

Akt o digitalnim uslugama trebao bi mikropoduzećima i MSP pružiti pravnu sigurnost i transparentnost. U tom smislu potrebno je preispitati Direktivu o elektroničkoj trgovini budući da je ova direktiva otprije 20 godina i da više ne odražava na prikladan način brzu transformaciju i širenje elektroničke trgovine u svim njezinim oblicima, s mnoštvom različitih novih usluga i pružatelja usluga. DSA bi se trebao primjenjivati ne samo na internetske platforme, nego na sve digitalne usluge koje nisu obuhvaćene zasebnim aktom.

Teritorijalno područje primjene budućeg Akta o digitalnim uslugama trebalo bi proširiti i na aktivnosti društava i pružatelja usluga u trećim zemljama kad nude usluge ili robu potrošačima ili korisnicima u EU.

Aktom treba pojasniti pojasniti "nove digitalne usluge", kao što su društvene mreže, usluge iz sektora ekonomije suradnje, tražilice, pristupne točke za bežični internet, internetsko oglašavanje, usluge računalstva u oblaku, mreže za isporuku sadržaja i sl.

Sudionici su se složili da treba naći ravnotežu između poticanja rasta MSP i digitalnih usluga te zaštite njihovih korisnika u smislu ilegalnih radnji i radnji koje su legalne ali su štetne. Pitanje je i kako će se uspostaviti zajednički alat za verifikaciju tj. provjeru svih mogućih platformi.

Cijelo izvješće Alexa Agiusa Salibe nalazi se na https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/IMCO-PR-648474_EN.pdf i ono je prihvaćeno na sjednici odbora IMCO 28. rujna 2020. godine.

DSA je predložen u okviru digitalne strategije EU s ciljem modernizacije zakonodavnog okvira, odnosno postojeće e-Commerce direktive. Više podataka o tome možete pronaći na stranicama EK.

EK zatvorila je javne konzultacije i priprema prilagodbu ovog akta s posebnim naglaskom na važnu ulogu MSP-ova.

Glasanje u EP se očekuje tijekom ovog mjeseca, listopada 2020. godine.

Proceduralni dosje ovog akta nalazi se stranicama Europskog parlamenta.