Vrijeme održavanja: 28.03.2018.

Objavljeno: 27. 03. 2018. , Ažurirano: 29. 03. 2018.

U HGK – Županijskoj komori Zadar 28. ožujka održana je 9. tematska sjednica Gospodarskog vijeća o realizaciji projekta Nove putničke luke Zadar – Gaženica.

S obzirom na prijepore koji su se posljednjih dana pojavili u dijelu javnosti oko završetka izgradnje putničkog terminala Nove putničke luke Zadar – Gaženica i davanja dijela terminala za korištenje djelatnosti odvijanja međunarodnog pomorskog putničkog prometa, Gospodarsko vijeće Županijske komore Zadar održalo je tematsku sjednicu kojoj se odazvalo 20 članova Vijeća.

Nakon uvodnih riječi predsjednika Darija Jurina, ravnatelj Lučke uprave Zadar Robert Škifić dao je presjek aktivnosti na pripremi i provedbi natječaja za izbor koncesionara za djelatnost odvijanja međunarodnog pomorskog putničkog prometa u dijelu novoizgrađenog putničkog terminala Nove putničke luke Zadar – Gaženica.

Svi su sudionici u raspravi imali jedinstven stav, kao i Vijeće u cjelini koje je dalo punu podršku nastavku procesa izbora koncesionara za međunarodni pomorski promet kako bi davno sanjani i planirani projekt Nove putničke luke Zadar – Gaženica potpuno zaživio i počeo davati stvarne razvojne učinke za gospodarstvo Zadra i Zadarske županije.

Razlog je za takav stav Vijeća činjenica da je projekt Nove putničke luke Zadar – Gaženica izgradnjom putničkog terminala u projektnom i funkcionalnom smislu završen, stoga Gospodarsko vijeće naše komore smatra da bi na temelju dosadašnjih studija opravdanosti trebalo slijediti predloženi poslovni model upravljanja koncesijom za obavljanje djelatnosti u međunarodnom pomorskom putničkom prometu u lučkom području, isključivo u dijelu terminala namijenjenog za međunarodni promet. To bi osiguralo da Nova putnička luka Zadar – Gaženica u kratkom roku postane matična luka (Home port) brodova za kružna putovanja.

Time izgrađena suprastruktura, uključujući putnički terminal, dobiva punu funkcionalnost i razvojnu komponentu. Osiguranjem matične luke za brodove za kružna putovanja Nova luka Zadar – Gaženica postaje istinsko pomorsko središte s izravnim utjecajem na razvoj i rast zračnog i cestovnog prometa, turizma i svih vrsta potrebni servisnih, uslužnih i proizvodnih aktivnosti karakterističnih za ovu djelatnost.

Dio postavljenih ciljeva već je ostvaren premještanjem znatnog dijela pomorskog putničkog prometa iz stare gradske jezgre u sigurnosno puno adekvatnije uvjete nove luke, a kad ona postane matična luka brodova za kružna putovanja, realizirat će se postavljeni ciljevi u cijelosti.

Naslonjena na teretnu luku, uz blizinu zrakoplovne luke, povezana kvalitetnim prometnicama do mreže autocesta, značajne su prednosti ove luke od državnog značaja te je ona označena kao najznačajniji projekt Zadarske županije kojim se stvara novo pomorsko središte kao osnovica daljnjeg rasta i razvoja prometa i turizma te svekolikoga gospodarstva regije.

GV 28.3.2018. desna strana.jpg

Gospodarsko vijeće ŽK Zadar; Snimio: HGK – ŽK Zadar.