Objavljeno: 07. 02. 2016. , Ažurirano: 24. 08. 2016.

U ponedjeljak, 6. lipnja 2016. počinje izvršenje SEPA platnih transakcija u Republici Hrvatskoj:

  • Nacionalni klirinški sustav (NKS), platni sustav za obračun platnih transakcija u kunama, počinje s obračunom platnih transakcija u novom formatu – ISO 20022 XML, prema Pravilima HRK SCT sheme.
  • S radom započinje EuroNKS – platni sustav za obračun platnih transakcija u eurima koje će se provoditi u istom ISO 20022 XML formatu – prema pravilima eurske SCT SEPA sheme za kreditne transfere.
  • Klijenti – poslovni subjekti koji su naloge podnosili putem tekstualne datoteke zbrojnog naloga za elektronička plaćanja (HUB zbrojni nalog), počet će zadavati naloge za plaćanje u novom formatu: SEPA XML poruka pain.001.

U cilju promocije SEPA platnih usluga i informiranja korisnika platnih usluga i javnosti o promjenama koje donose SEPA pravila za plaćanja u kunama i eurima, Hrvatski SEPA forum (sudionici su Ministarstvo financije, HNB, HUB, FINA, HOK i HGK; HGK predsjedava HSF-om) poduzeo je niz aktivnosti, a prvi korak bilo je pokretanje internetske stranice Projekta u lipnju 2014.

HSF je organizirao 55 radionica širom Hrvatske, tiskan je SEPA letak u 100.000 primjeraka, održane su prezentacije na stručnim konferencijama, a objavljena su i četiri SEPA Newslettera koji su putem mreže županijskih komora i sektora Hrvatske gospodarske komore distribuirani gospodarstvenicima u cilju njihovog informiranja i prilagodbe SEPA promjenama.

SEPA – jedinstveno područje plaćanja u eurima (engl. Single Euro Payments Area) jest područje  na kojemu potrošači, poslovni subjekti i tijela javne vlasti mogu uplaćivati i primati plaćanja u eurima pod jednakim osnovnim uvjetima, pravima i obvezama, neovisno o njihovoj lokaciji. Cilj inicijative SEPA-e  je uspostava jedinstvenog sustava platnog prometa.

Više informacija na www.sepa.hr